ABLV Bank, AS, emitē jaunas kuponu obligācijas

Rīga, Latvija, 2013. gada 16. oktobris, 16:20 / Ieguldījumi

Turpinot uzsākto obligāciju emisiju programmu, ABLV Bank, AS, emitējusi jaunas kupona obligācijas par 50 000 000 USD. Emisija notika Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un obligācijas 17. oktobrī tiks iekļautas regulētā tirgū – biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

50 000 000 USD kupona obligāciju emisija

(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 161015; ISIN kods: LV0000801215)

Emisijas apjoms 50 000 000 USD. Obligāciju skaits 50 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,90% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2015. gada 16. oktobris.

Jāpiemin, ka jaunemitēto obligāciju pieprasījums pārsniedza piedāvājumu. Obligācijas iegādājās 87 bankas klienti. Ieguldījumi obligācijās ļauj klientiem saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt darījumus — tās pirkt un pārdot. Turklāt obligāciju publiskā kotēšana padara tās pieejamas ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

25 000 000 USD kuponu obligāciju dzēšana

(emisijas nosaukums: ABLV FXY USD 151013; ISIN kods: LV0000801033)

Vienlaikus informējam, ka 2013. gada 15. oktobrī ABLV Bank, AS, dzēsusi parastās kuponu obligācijas ar sērijas numuru ABLV FXY USD 151013. Obligācijas tika emitētas uz 1 gadu. Šo obligāciju kopējais emisijas apjoms bija 25 000 000 USD pēc obligāciju nominālvērtības. Banka veikusi nominālvērtības izmaksu saskaņā ar emisijas noteikumiem obligāciju dzēšanas datumā – 2013. gada 15. oktobrī.

Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Šajā laikā esam veikuši jau 17 publiskās obligāciju emisijas, kuras iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas 370 miljonu eiro vērtībā.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com