Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FXY USD 151013 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 15. oktobris, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 15. oktobrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FXY USD 151013 (ISIN LV0000801033) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXY USD 151013 (ISIN LV0000801033):

  • Kupona periods: 15.04.2013 – 14.10.2013
  • Kupona izmaksas datums: 15.10.2013
  • Kupona likme: 1,15% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.