ABLV Bank, AS, pirms termiņa dzēš divas subordinēto obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2013. gada 1. oktobris, 17:00 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, ir veikusi divu 2008. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2013. gada 1. oktobrī dzēstas EUR (ISIN:LV0000800712) un USD (ISIN:LV0000800720) obligācijas pēc to nominālvērtības.

Minētās subordinēto obligāciju emisijas tika veiktas 2008. gada 1. oktobrī un to apjoms bija 12,5 miljoni EUR un 20 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 10 gadi. Bankai, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā, sākot ar 2013. gada 1. oktobri.

Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Šajā laikā esam veikuši jau 16 publiskās obligāciju emisijas, kuras iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas 350 miljonu eiro vērtībā.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com