Ukrainas parlaments ratificē jaunu nodokļu vienošanos ar Kipru

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. jūlijs, 17:00 / / Jurisdikcija: Kipra, Ukraina, Informācijas avots: bakermckenzie.com

2013. gada 4. jūlijā Ukrainas parlaments ratificēju konvenciju starp Ukrainu un Kipras Republiku par nodokļu dubultas piemērošanas novēršanu, kā arī par ienākumu nodokļa maksāšanas izvairīšanās novēršanu.

Kopumā šī jaunā nodokļu vienošanās atbilst OECD nodokļu konvencijas par ienākumiem un kapitālu principiem. Salīdzinoši ar 1982. gada konvenciju starp Kipru un PSRS valdību par ienākumu un īpašumu nodokļu dubultas piemērošanas novēršanu, jaunā nodokļu vienošanās paredz šādas no avota ieturamās likmes:

Līdzšinējā nodokļu vienošanās (1982)

Jaunā nodokļu vienošanās (2012)

Procenti

0%

0/2%

Dividendes

0%

5/15%

Autoratlīdzības

0%

5/10%

Atšķirībā no citām Ukrainas noslēgtajām nodokļu vienošanām, saskaņā ar jauno nodokļu vienošanos no nodokļiem ir atbrīvota arī jebkura gūtā peļņa, kas gūta no nekustamā īpašuma uzņēmumu akciju pārdošanas, kas paver iespējas pievilcīgai nodokļu plānošanai.

Jaunā nodokļu vienošanās paredz arī informācijas apmaiņas mehānismu starp Kipras un Ukrainas kompetentām iestādēm. Šim mehānismam piemīt visaptverošs efekts, jo tas attiecas uz visiem nodokļiem, kurus noteikusi līguma dalībvalsts ar savu likumdošanu. Citiem vārdiem, pēc šī mehānisma ieviešanas, kompetentās (nodokļu) iestādes, kuras būs atbildīgas par jaunās nodokļu vienošanās paredzēto kritēriju ievērošanu, iegūs spēcīgu instrumentu nodokļu informācijas vākšanai ar mērķi noskaidrot ienākumus, no kuriem nav nomaksāti nodokļi.

Jaunā nodokļu vienošanās vajadzētu stāties spēkā pēc tam, kas Ukraina un Kipra viena otrai paziņos par atbilstošo procedūru pabeigšanu attiecībā uz vietējo likumdošanu. 1982. gada konvencija automātiski pārtrauks darboties tad, kad stāsies spēkā jaunā nodokļu vienošanās.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.