Nīderlande: publiskota atskaite par holdinga kompāniju darbību

Rīga, Latvija, 2013. gada 10. jūlijs, 14:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Nīderlande, Informācijas avots: tmagazine.ey.com

2013. gada jūnijā ekonomisko pētījumu institūts SEO publicējis atskaiti Holandes finanšu centram par Nīderlandē reģistrēto holdinga un finanšu kompāniju darbību. Atskaitē aprēķināta budžeta ieguvums no speciālā nodokļu režīma, kurš ļauj izveidot un izmantot šādas kompānijas starptautiskās organizācijās.

Zemāk uzskaitīti atskaites būtiskākie aspekti.

Holdinga un finanšu kompānijas

Atskaitē norādīts, ka 2010. gadā pastāvēja aptuveni 12 000 holdinga un finanšu kompāniju, kuru patiesie īpašnieki ir nerezidenti.

Galvenie secinājumi, kas attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

  • 2010. gadā kopējā dividenžu, procentu un honorāru ienākošā plūsma veidoja 153 miljardus eiro, bet izejošā – aptuveni 125 miljardus eiro;
  • 10 lielākās holdinga kompānijas veidoja aptuveni 50% no šīm plūsmām;
  • naudas līdzekļu plūsma no attīstības valstīm veido aptuveni 2,5% no šīm plūsmām;
  • holdinga kompāniju ieguldījums Nīderlandes ekonomikā gadā ir 3 līdz 3,4 miljardi eiro. 2011. gadā 10 lielākās īpašās finanšu organizācijas ienākuma nodokļos samaksāja aptuveni 1,2 miljardus eiro, bet 32 miljonus eiro – pensiju un citos sociālos maksājumos. Savukārt nodokļos par dividendēm no šiem uzņēmumiem iekasēti 1,064 miljardi eiro;
  • īpašās finanšu organizācijas tieši vai netieši nodrošina no 8 000 līdz 13 000 pilna laika darba vietas.
  • apskatā piedalījušos kompāniju kopējais apjoms holdinga un finanšu darbībai ir aptuveni 1,5 triljoni eiro;
  • holdinga un finanšu kompāniju darbība tiek licencēta un kontrolēta no Nīderlandes centrālās bankas puses.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.