ABLV Bank emitējusi subordinētās obligācijas par 20 miljoniem USD un 20 miljoniem EUR

Rīga, Latvija, 2013. gada 27. jūnijs, 16:58 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros ir pabeigusi divas obligāciju emisijas subordinētā kapitāla piesaistei - 20 miljonu USD un 20 miljonu EUR apmērā.

20 000 000 USD diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei

(emisijas nosaukums: ABLV SUB USD 270623; ISIN kods: ISIN LV0000801173)

Emisijas apjoms 20 000 000 USD. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 USD. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 81,0362% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 27. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2023. gada 27. jūnijs.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam fiksēta diskonta likme: 4,25% ar aprēķinu 2 reizes gadā, bez kupona izmaksas;
  • no 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam fiksēta kupona likme: 6,00% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

20 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei

(emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 270623; ISIN kods: ISIN LV0000801181)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 81,0362% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 27. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2023. gada 27. jūnijs.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam fiksēta diskonta likme: 4,25% ar aprēķinu 2 reizes gadā, bez kupona izmaksas;
  • no 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam fiksēta kupona likme: 6,00% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Dolāru obligācijas iegādājās 12 bankas klienti, bet eiro obligācijas – 36 klienti.

Ieguldījumi obligācijās ļauj klientiem saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt darījumus — tās pirkt un pārdot Līdzīgi kā iepriekšējie obligāciju laidieni, arī šie tiks iekļauti NASDAQ OMX Riga parāda vērtspapīru sarakstā, lai uzsāktu to publisku kotēšanu un padarītu tos pieejamus ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no balsstiesīgā bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com