Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FRN USD 211213 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 21. jūnijs, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 21. jūnijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 201213 (ISIN LV0000800928) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FRN EUR 211213 (ISIN LV0000800928):

  • Kupona periods: 21.12.2012 – 20.06.2013
  • Kupona izmaksas datums: 21.06.2013
  • Kupona likme: 2,011% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.