ABLV Bank emitējusi obligācijas par 50 miljoniem USD un 20 miljoniem EUR

Rīga, Latvija, 2013. gada 20. jūnijs, 14:11 / Ieguldījumi

Turpinot ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros ir veikusi kārtējo obligāciju emisiju. Šoreiz emitētas parastās obligācijas 50 miljonu USD un 20 miljonu EUR apmērā.

50 000 000 USD kupona obligāciju emisija

(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 210615; ISIN kods: ISIN LV0000801199)

Emisijas apjoms 50 000 000 USD. Obligāciju skaits 50 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,725% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 21. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2015. gada 21. jūnijs.

20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija

(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 210615; ISIN kods: ISIN LV0000801207)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,725% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 21. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2015. gada 21. jūnijs.

USD obligācijas iegādājās 41 bankas klients, bet EUR obligācijas – 24 klienti. Ieguldījumi obligācijās ļauj klientiem saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt papildus darījumus — pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret vērtspapīru ķīlu.

Līdzīgi kā iepriekšējie obligāciju laidieni, arī šie tiks iekļauti NASDAQ OMX Riga parāda vērtspapīru sarakstā, lai uzsāktu to publisku kotēšanu un padarītu tos pieejamus ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

Kā jau ziņots, šobrīd turpinās parakstīšanās uz vēl divām mūsu obligāciju emisijām: obligācijas subordinētā kapitāla piesaistei 20 miljonu USD un 20 miljoni EUR apmērā.

Pēc šīm emisijām investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS obligācijas 215 miljonu latu vērtībā. Kopumā, kopš 2011. gada beigām, esam veikuši jau 14 obligāciju emisijas.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no balsstiesīgā bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com