Mainīta kupona likme obligāciju emisijai ABLV FRN USD 211213

Rīga, Latvija, 2013. gada 14. jūnijs, 13:57 / Ieguldījumi

Informācija obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 211213 (ISIN LV0000800928) turētājiem par kupona likmes maiņu.

2013. gada 14. jūnijā ir fiksēta obligāciju gada procentu likme nākamajam procentu ienākumu periodam atbilstoši ABLV Bank, AS, Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā (punktā 6.6.) un Galīgajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

Likme ir spēkā visu nākamo procentu ienākumu periodu no 2013. gada 21. jūnija līdz 2013. gada 20. decembrim un ir noteikta 1,91126% gadā. Tā veidojas no Bāzes likmes (USD Libor 6M = 0,41126%) un riska prēmijas 1,50% apmērā, noapaļojot to saskaņā ar ABLV Bank, AS, Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta punktu 6.6.