OECD uzsāk sarunas par Latvijas pievienošanos

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. jūnijs, 14:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: OECD, Latvija, Informācijas avots: www.oecd.org

OECD ir spērusi būtisku soli pretim tās paplašināšanai, nolemjot uzsākt sarunas ar Latviju par tās pievienošanos organizācijai. Tāpat OECD paziņojusi, ka līdzīgi nodomi tai ir attiecībā uz Lietuvu.

OECD ģenerālsekretārs Anhels Guria pēc lēmuma, kuru pieņēma 34 OECD valstis, sacīja: „Šodienas lēmums norāda uz OECD vēlmi turpināt paplašināties visā pasaulē, kā arī nostiprina tās pozīcijas kā organizācijai, kura nosaka standartus un ir vadošo metožu avots. Latvija ir skaidri atzīmējusi, ka dalība OECD tai ir galvenais faktors to attīstībai un reformu veikšanai. Latvija sniegs vērtīgu ieguldījumu mūsu kopējā pieredzē un nostiprinās OECD kā efektīvu un inovatīvu metožu izstrādātājas pozīcijas”.

Lēmums attiecībā Latviju tika pieņemts kārtējā OECD padomes ministru sanāksmē Parīzē. Tāpat tika paziņots par nodomu uzsākt pievienošanās sarunas ar Lietuvu 2015. gadā, kā arī par tiekšanos veidot ciešu sadarbību ar šo valsti pārejas periodā. Iesniegumi par pievienošanos OECD, kurus iesniegs citas valstis, turpmāk tiks izskatīti atsevišķi.

Nākamais pievienošanās procesa etaps būs individuālu plānu izstrāde. Tiks rīkotas individuālas pārrunas starp kandidātvalstīm un OECD par pievienošanos. Sarunās piedalīsies pārstāvji no komitejām, kuras ir atbildīgas par organizācijas svarīgākajiem darba aspektiem.

2007. gadā OECD uzaicināja piecas valstis uzsākt sarunas par pievienošanos. Čīle, Igaunija, Izraēla un Slovēnija kļuva par pilntiesīgām organizācijas dalībniecēm 2010. gadā, bet joprojām turpinās sarunas par Krievijas Federācijas pievienošanos.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.