OECD meklē risinājumus ienākumu no korporatīvajiem nodokļiem palielināšanai

Rīga, Latvija, 2013. gada 30. maijs, 14:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: OECD, Informācijas avots: reuters.com

Ekonomijas pasākumi, kurus apstiprinājušas OECD valstis cīņai pret finanšu krīzi, noveduši pie tā, ka vēlētāji ir ārkārtīgi neapmierināti ar lielo starptautisko kompāniju darbībām, pārceļot peļņu no valsts uz valsti, lai samazinātu savus nodokļu maksājumus.

Tā rezultātā OECD tika pieprasīts izstrādāt priekšlikumu izmaiņām līgumos par izvairīšanos no dubultās nodokļu piemērošanas, transfertcenu veidošanu un informācijas apmaiņu starp nodokļu jurisdikcijām.

Pagājušajā gadā Lielbritānijā tika novērota viedokļu atšķirība saistībā ar to nodokļu apmēriem, kurs maksā daudznacionālās kompānijas un premjerministrs Deivids Kamerons aicināja Eiropas Savienību izmantot G8 samitu, lai izstrādātu „radikālus” starptautiskus mērus cīņai pret nodokļu minimizēšanu.

OECD ir jāsniedz savas rekomendācijas G20 tikšanās laikā jūlijā. Viens no priekšlikumiem būs līgumos par izvairīšanos no dubultās nodokļu aplikšanas starp valstīm novērst gadījumus, kad ienākumiem netiek piemēroti nodokļi nevienā valstī. Viens no negatīvajiem piemēriem varētu būt Reuters atskaitē atklātā informācija, ka Google izmanto priekšrocības, kuras nodrošina līgums par izvairīšanos no dubultās nodokļu piemērošanas, kurš noslēgts starp Īriju, kur atrodas interneta kompānijas galvenais birojs, un citām valstīm, lai katru gadu noslēptu no nodokļiem miljardiem dolāru.

Lielāko daļu Eiropā gūto ienākumu Google aizpludina uz Īriju bez nodokļu nomaksas pateicoties līgumam par izvairīšanos no dubultā nodokļa piemērošanas, bet pēc tam gandrīz visi šie ienākumi tiek pārsūtīti uz beznodokļu Google struktūru Bermudās.

Kompānijas var izvairīties no nodokļu maksāšanas, pateicoties intelektuālo īpašumtiesību nodošanai, piemēram, nododot zīmolus vai tehnoloģisko procesus meitas uzņēmumiem nodokļu oāzēs, lai pēc tam no saistītajām struktūrām, kuras atrodas pamata tirgus valstīs, iekasētu augstu maksu par to izmantošanu.

Citu ideju vidū ir arī nodokļu nosacījumu harmonizācija attiecībā un darījumiem vai finanšu instrumentiem, kā, piemēram, konvertējamām obligācijām, kurām vienā valstī tiek piemēroti nodokļi kā obligācijām, bet citā tās tiek uzskatītas par akcijām, kas ļauj gūt labumu no nodokļu režīmu atšķirībām.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.