Parakstīta vienošanās par informācijas apmaiņu starp Džersiju un Latviju

Rīga, Latvija, 2013. gada 29. maijs, 15:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Latvija, Džersija, Informācijas avots: jersey.isle-news.com

2013. gada sākumā Latvijas vēstniecībā Londonā tika parakstīta vienošanās par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem starp Latviju un Džersiju. Vienošanos parakstīja Starptautisko attiecību jautājumu premjerministra vietnieks, senators Filips Bailaš un Latvijas vēstnieks Eduards Stiprais.

Šobrīd Latvijas Republikas Saeima izskata likumprojektu, kura pamatā vienošanās starp Latviju un Džersiju par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem sāks strādāt. Pēc vienošanās spēkā stāšanās, saskaņā ar jaunu redakciju „Noteikumiem par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām”, Džersijas jurisdikcija tiks izslēgta no Latvijas „melnā saraksta”.

Senators Bailašs atzīmēja: „Parakstītai vienošanās ar Latviju mēs piešķiram lielu nozīmi. Lai arī Džersija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs esam daļa no Eiropas un vienmēr ievērojam laba kaimiņa politiku attiecībā uz ES valstīm. Tas ir arī apliecinājums tam, ka Džersija tiecas ievērot esošos starptautiskos standartus attiecībā uz caurspīdīgumu un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem”.

Vienošanās par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem stāsies spēkā pēc attiecīgo abu pušu iekšējo procedūru ratifikācijas.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.