ABLV Bank, AS saviem klientiem piedāvās četrus jaunus obligāciju laidienus

Rīga, Latvija, 2013. gada 17. maijs, 14:00 / Ieguldījumi

Turpinot uzsākto obligāciju emisiju programmu, ABLV Bank, AS veiks četrus jaunus obligāciju laidienus. Emisijas notiks Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un obligācijas tiks iekļautas regulētā tirgū - biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Emisijas tiks veiktas ar šādiem parametriem:

20 000 000 USD diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB USD 270623; ISIN kods: ISIN LV0000801173)

Emisijas apjoms 20 000 000 USD. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 USD. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 81,0362% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 27. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2023. gada 27. jūnijs.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam fiksēta diskonta likme: 4,25% ar aprēķinu 2 reizes gadā, bez kupona izmaksas;
  • no 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam fiksēta kupona likme: 6,00% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

20 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 270623; ISIN kods: ISIN LV0000801181)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 81,0362% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 27. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2023. gada 27. jūnijs.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam fiksēta diskonta likme: 4,25% ar aprēķinu 2 reizes gadā, bez kupona izmaksas;
  • no 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam fiksēta kupona likme: 6,00% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Parakstīšanās uz subordinētajām obligācijām tiks uzsākta 2013. gada 24. maijā un turpināsies līdz 21. jūnijam.

50 000 000 USD kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 210615; ISIN kods: ISIN LV0000801199)

Emisijas apjoms 50 000 000 USD. Obligāciju skaits 50 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,725% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 21. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2015. gada 21. jūnijs.

20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 210615; ISIN kods: ISIN LV0000801207)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,725% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 21. jūnijs, bet dzēšanas datums – 2015. gada 21. jūnijs.

Parakstīšanās uz kuponu obligāciju emisijām tiks uzsākta 2013. gada 24. maijā un ilgs līdz 17. jūnijam.

Kopš 2011. gada biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstos jau ir iekļautas trīs ABLV Bank, AS Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veikto emisiju obligācijas, kā arī deviņas ABLV Bank, AS Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veikto emisiju obligācijas. Šo obligāciju emisiju kopējā summa pēc šo obligāciju nominālvērtības ir vairāk nekā 180 miljoni latu.

Ar obligāciju emisiju noteikumiem varat iepazīties šeit:

Trešās obligāciju piedāvājumu programmas pamatprospekts pdf, 613 Kb
Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 221 Kb
Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 220 Kb
Otrās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 211 Kb
Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi pdf, 209 Kb

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no balsstiesīgā bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com