Nodokļi Latvijā vieni no zemākajiem Eiropā

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. maijs, 09:15 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: ES, Informācijas avots: reuters.com

Saskaņā ar Eiropas Statistikas aģentūras 25. aprīlī publicēto atskaiti par nodokļu apmēriem 2011. gadā, Eiropas Savienībā vislielākais nodokļu slogs ir Dānijā un iekasēto nodokļu apjoms veido 47,7% no valsts gada produkta.

Nākamās trīs vietas ieņem Šveice, Beļģija, Francija un Somija, kur nodokļu ieņēmumi veido aptuveni 44%.

Pretējā skalas pusē atrodas Austrumeiropas valstis, bijušās PSRS satelītvalstis, kuras šobrīd ir ES dalībnieces.

Starp valstīm, kur no nodokļiem tika iegūti mazāk kā 30% no ekonomiskā produkta, ir Latvija, Īrija, Bulgārija, Lietuva un Slovākija.

Briselē bāzētās ekonomistu domnīcas «Bruegel» analītiķis Žots Darvašs šādu atšķirību izskaidroja ar dažādiem ekonomikas modeļiem un sabiedrības politiskajām sistēmām, kuras apstiprinātas ES valstīs.

„Eiropā pastāv dažādi nodokļu modeļi: tādas valstis kā Īrija izmanto anglosakšu pieeju – mazāk ieguldījumu sabiedriskajos pakalpojumos un daudz zemāks nodokļu slogs. Tajā pašā laikā Skandināvija nodrošina lielākus sabiedrisko pakalpojumus uz daudz augstāku nodokļu rēķina,” sacīja Darvašs.

Lai arī nodokļu slogs Ziemeļeiropā ir augsts, pastāv tendence šo rādītāja samazināšanai. Dānijā nodokļu ieņēmumi samazinājušies no 2000. gada līmeņa, kad tie bija 49,4%, bet Zviedrijā – no 51,5% līdz 44,3% pēdējo 11 gadu laikā.

Arī vidēji ES šis rādītājs ar laiku ir nenozīmīgi samazinājies: 2011. gadā nodokļu ieņēmumi veidoja 38,8% no IKP, bet vēl 2000. gadā tie bija 40,4%.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.