Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FRN USD 300714 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 30. janvāris, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 30. janvārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 300714 (ISIN LV0000800969) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FRN USD 300714 (ISIN LV0000800969):

  • Kupona periods: 30.07.2012 – 29.01.2013
  • Kupona izmaksas datums: 30.01.2013
  • Kupona likme: 1,875% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.