Izmaiņas Vispārējo darījumu noteikumos

Rīga, Latvija, 2013. gada 29. janvāris, 16:16 / Bankas ziņas

2013.gada 17.janvārī ABLV Bank, AS valde apstiprināja ABLV Bank, AS Vispārējos darījumu noteikumus jaunā redakcijā (VDN 23.versija). Tie stāsies spēkā šā gada 1.martā.

Grozījumi veikti Vispārējo darījumu noteikumu B sadaļā. Būtiskākie no tiem paredz:

  1. precizētu formulējumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinos izmantojamo bāzi;
  2. precizētus noteikumus depozītam, kas nodrošina kartes kredītu vai izsniegto garantijas vēstuli, kas ir adresēta American Express Services Europe Limited (turpmāk tekstā – AMEX garantija).

Attiecībā uz procentu likmju aprēķinos izmantojamo bāzi ir precizēts, kādā veidā tiek aprēķināti un izmaksāti (noguldījumu produktiem) vai attiecīgi – ieturēti (kredītu produktiem) procenti par konkrētā bankas produkta izmantošanu. Jaunajā versijā ietverta arī atsauce uz starptautiski lietojamiem formulējumiem attiecībā uz procentu likmju aprēķinu bāzēm - Actual/360, 360/360 un Actual/Actual.

Grozījumi attiecībā uz depozītu, kas nodrošina kartes kredītu vai AMEX garantiju, nosaka, ka procentu izmaksa par šādu depozītu tiek veikta reizi gadā, kā arī precizē noteikumus attiecībā uz šo depozītu spēkā esamības termiņu un pagarināšanas kārtību. Papildu informācija par piemērojamajām procentu likmēm un to pārskatīšanas kārtību pieejama pakalpojumu cenrādī.

Ar noteikumu jauno versiju iespējams iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā www.ablv.com.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com