ABLV ieguldījumu fondu vērtība pārsniegusi 50 miljonus EUR

Rīga, Latvija, 2013. gada 10. janvāris, 17:03 / Ieguldījumi

Aizvadītais gads ir bijis īpaši veiksmīgs ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldītajiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem un šī gada janvāra sākumā to kopējā aktīvu vērtība pārsniegusi 50 miljonus EUR robežu.

Šobrīd mūsu klientiem kopumā ir pieejami 6 ieguldījumu, no kuriem 4 ir obligāciju un 2 akciju fondi. Jaunākais no tiem ir rubļu obligāciju fonds ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund, kurš klientiem pieejams kopš 2012. gada 17. janvāra.

Gada laikā mūsu ieguldījumu fondi savam svaram ir pievienojoši aptuveni 50% jeb vairāk kā 17 miljonus EUR. Šādu pieaugumu, tai skaitā, veicinājis arī klientu skaita pieaugums, jo arvien vairāk mūsu klientu vēlas diversificēt savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot tajos ABLV ieguldījumu fondus. 

ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultāti uz 31.12.2012


Fonda valūta Fonda aktīvi (‘000) Aktīvu pieaugums 2012. gadā 1 gada ienesīgums
Valsts obligāciju fondiABLV Emerging Markets USD Bond Fund USD 19 783 67% 15,63%
ABLV Emerging Markets EUR Bond EUR 7 032 29% 15,88%
Korporatīvo obligāciju fondi        
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund USD 21 488 75% 17,96%
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund RUB 63 531 16%* 6,92%*
Akciju fondi        
ABLV Global USD ETF Fund USD 11 110 24% 9,33%
ABLV Global EUR ETF Fund EUR 2 825 -7% 11,67%

Avots: NASDAQ OMX
* Kopš fonda izveidošanas 2012. gada 17. janvārī

Vērtējot gada rezultātus, ABLV Asset Management, IPAS, valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs norāda, ka investoriem gads bija diezgan veiksmīgs.

„2012. gadā īpaši izcēlās attīstības valstu un korporatīvo obligāciju tirgus, kurš uzrādīja ienesīgumu divas reizes lielāku nekā tika prognozēts. Galvenais iemesls tam ir lielu institucionālu investoru intereses palielināšanās pēc šādas klases aktīviem, pārvērtējot riskus globālajā obligāciju tirgū. Mūsuprāt šāda tendence turpināsies arī šajā gadā, kam vajadzētu veicināt tālāku ienesīguma samazināšanos un, atbilstoši, arī cenu pieaugumu. Tam, savukārt, vajadzētu nodrošināt labu ienesīgumu investoriem,” rezumēja Leonīds Kiļs.

Informācija par ABLV atvērto ieguldījumu fondu aktuālajiem darbības rezultātiem ir pieejama mūsu mājas lapā www.ablv.com, kā arī Baltijas biržā NASDAQ OMX.

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com