ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultāti decembrī

Rīga, Latvija, 2013. gada 9. janvāris, 16:35 / Ieguldījumi

Tirgus dalībnieki decembrī ar interesi vēroja aizraujošo amerikāņu grāvēju (vai komēdiju?) ar nosaukumu „Fiskālā krauja”, kurā galvenās lomas ieņēma republikāņu un demokrātu līderi.

Gandrīz katras dienas izteicieni: „Mēs esam tuvu vienošanās panākšanai!” vai, pretēji, „Pārrunas nonākušas strupceļā!”, izsauca atbilstošu spekulantu reakciju, kas attiecīgi izraisīja augstu volatiliāti akciju tirgos. Tomēr vairums ilgtermiņa investoru (tai skaitā arī mēs) bija mazāk vai vairāk pārliecināti par šīs filmas „laimīgām beigām”, tādēļ praktiski visi galvenie akciju indeksi mēnesi noslēdza plusu zonā.

Akciju fondu pārvaldnieks turpināja ievērot galveno stratēģiju „turēt”, jo mēs uzskatām, ka „fiskālās kraujas” problēma tika atrisināta tādēļ, ka ASV politiskajiem pretiniekiem nebija citas izejas. Lai paliek politika, bet vienošanās trūkums varēja izraisīt nopietnas sekas ekonomikai un uzvarētāju šādā gadījumā nebūtu. Tādēļ akciju tirgus samazinājumu pārvaldnieks izmantoja iegādei, lai samazinātu naudas līdzekļu daļu fondos. Turklāt galvenā uzmanība tika veltīta fondu struktūru optimizācijai, kuras ietvaros pakāpeniski tika samazināts apjoms atsevišķām pozīcijām, kurā ir paaugstināts valūtas risks.

Attīstības valstu obligāciju tirgus atkal nodemonstrēja labu noturību apstākļos, kad akciju tirgos valdīja nervozitāte. Pieprasījums pēc obligācijām joprojām bija augsts, neviens neko negribēja pārdot, tādēļ kaut ko nopirkt par pieņemamām cenām nebija viegli. Neskatoties uz to, obligāciju fondu pārvaldnieks turpināja samazināt naudas daļu fondos, izmantojot izdevību iegādāties visvairāk pievilcīgos vērtspapīrus.

Tomēr naudas daļa joprojām ir pietiekami liela, kas galvenokārt ir saistīts ar to, ka turpina pieplūst jauna nauda (decembrī šis pieplūdums bija 3,5 miljoni dolāru apmērā). Turklāt ievērojot straujo likviditātes samazināšanos tirgū, ieguldīt šo naudu bija diezgan problemātiski.

Vērtējot gada rezultātus, var teikt, ka tas investoriem bija diezgan veiksmīgs. Īpaši „pārsteidza” attīstības valstu un korporatīvo obligāciju tirgus, kurš uzrādīja ienesīgumu kā minimums divas reizes lielāku nekā tika prognozēts. Galvenais iemesls tam ir lielu institucionālu investoru intereses palielināšanās pēc šādas klases aktīviem, pārvērtējot riskus globālajā obligāciju tirgū. Mūsuprāt šāda tendence turpināsies arī nākamajā gadā un tam vajadzētu veicināt tālāku ienesīguma samazināšanos un, atbilstoši, arī cenu pieaugumu. Tam savukārt vajadzētu nodrošināt labu ienesīgumu investoriem, lai gan diezin vai tas būs tik pat iespaidīgs kā aizvadītājā gadā.

Arī par akciju tirgu mūsu prognozes 2013. gadam ir mēreni pozitīvas, sagaidot, ka pasaules ekonomika paātrinās izaugsmes tempus pēc parādu krīzes pārvarēšanas Eiropā, kas labvēlīgi atspoguļotos arī fondu tirgos. Papildus atbalstu akciju tirgiem varētu sniegt daļēja naudas pieplūde no obligāciju tirgiem, ievērojot rekordzemos ienesīguma līmeņus šajos tirgos.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2012. gada 31. decembri jūs varat iepazīties ABLV Bank mājas lapā sadaļā „Atvērtie ieguldījumu fondi”.

Vispārēju informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldīšanas sabiedrību ABLV Asset Management, kā arī visu papildu informāciju var atrast mūsu mājas lapā.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu apliecības.