Puertoriko atbrīvo no ienākuma nodokļa jaunus rezidentus

Rīga, Latvija, 2013. gada 8. janvāris, 12:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Puertoriko, Informācijas avots: pwc.com

2012. gadā Puertoriko likumdošanas asambleja apstiprinājusi likumus 22-2012 un 138-2012. Šie soļi veikti ar mērķi stimulēt rezidenta statusu iegūšanu tām fiziskajām personām, kuras nav bijušas Puertoriko rezidenti pēdējo 15 gadu laikā.

Lai šīs personas piesaistītu Puertoriko, minētie likumi paredz pilnīgu pasīvo ieņēmumu atbrīvošanu no ieņēmuma nodokļa. Šie ieņēmumi var būt no procentiem, dividendēm un kapitāla pieauguma.

Kam ir paredzēti šie likumi?

Likums nr.22-2012 (tāpat tas tiek saukts par Individuālo investoru likumu) un tā labojumi virzīti uz to, lai Puertoriko tiktu piesaistīti jauni rezidenti, atbrīvojot tos no noteiktu investīciju ienākumu aplikšanas ar nodokļiem.

Puertoriko valdība cer, ka jaunu rezidentu rašanās pozitīvi atsauksies uz vietējo ekonomiku dēļ investīcijām nekustamajā īpašumā, vietējo preču un pakalpojumu iegādes, kā arī dēļ aktīvu pārcelšanas uz vietējām bankām. Tas būs papildus stimuls ārvalstu kapitāla pieplūdei, kas veicinās ekonomisko izaugsmi un salas sociāli-ekonomisko attīstību.

Uz ko attieksies likuma darbība?

Likums attieksies uz visiem investoriem – fiziskām personām, kuras kļūs par Puertoriko rezidentiem līdz 2035. gada 31. decembrim, pie nosacījuma, ja tie nav bijuši Puertoriko rezidenti jebkurā brīdī 15 gadu periodā pirms likuma stāšanās spēkā (t.i. no 2012. gada 17. janvāra, neskatoties uz pieņemtajiem grozījumiem vēlāk 2012. gadā).

Likuma darbība var tikt attiecināta gan uz ASV pilsoņiem, gan uz citu valstu pilsoņiem. Puertoriko rezidenti, kuri īslaicīgi atrodas ārpus valsts robežām (piemēram, studenti vai valsts ierēdņi, kuri īslaicīgi strādā ārpus Puertoriko, vai citas fiziskās personas ar līdzīgiem apstākļiem), nevarēs izmantot likumā paredzētos atvieglojumus, jo viņi vienalga tiks uzskatīti par Puertoriko rezidentiem.

Kādi investīciju ieņēmumi tiek atbrīvoti no nodokļiem?

Ieņēmumi procentu un dividenžu veidā, kurus saņem individuālais investors – rezidents, tiks pilnībā atbrīvoti no ieņēmuma nodokļa Puertoriko. Atbrīvojums attiecas uz visiem šāda veida ieņēmumiem Puertoriko, ASV un citās valstīs. Kas attiecas uz kapitāla ilgtermiņa pieaugumu, tad likums paredz vai nu pilnīgu atbrīvošanu no ieņēmuma nodokļa Puertoriko, vai samazinātu likmi 5% apmērā.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.