Palīdzēsim izaugt!

Rīga, Latvija, 2012. gada 10. decembris, 08:30 / Bankas ziņas

ABLV Bank sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation pagājušajos Ziemassvētkos aicināja bankas klientus un darbiniekus ziedot jaunai programmai „Palīdzēsim izaugt!”, lai atbalstītu trūcīgu bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām piedalīšanos vasaras nometnēs. Par saziedoto naudu 2012.gada vasarā interesantās, izglītojošās un attīstošās nometnēs piedalījās 505 bērni, to skaitā Jakovs ar brālīti Vovočku un mammu (attēlā).

ABLV Bank un ABLV Charitable Foundation šo bērnu un viņu ģimeņu vārdā saka lielu paldies visiem ziedotājiem!

Bērnu iespaidi par nometnēm

Sabīne (13 gadi). Man nometne atmiņā paliks ar nakts dežūrām, laivu izbraukumiem un orientēšanos. Cilvēkiem, kas deva man iespēju piedalīties šajā nometnē, es gribu pateikt paldies un novēlēt, lai ir vēl šādas nometnes.

Henrijs (13 gadi). Man nometne atmiņā paliks ar labiem čomiem, futbolu, brišanu pa upi un naktsmaiņām. Cilvēkiem, kas sniedza man iespēju piedalīties šajā nometnē, es gribu teikt lielu paldies, šī bija visforšākā nometne manā dzīvē.

Roberts (15 gadi). Man nometne paliks atmiņā ar vadītājiem, draugiem un ar laivām. Man patika spēlēt spēles, pildīt uzdevumus un ēst. Cilvēkiem, kas sniedza man iespēju piedalīties šajā nometnē, es gribu teikt – liels paldies!

Pāvels (13 gadi). Nometnē es pirmo reizi mūžā kurināju ugunskuru un ēdu pankūkas ar melleņu ievārījumu.

Ineta (15 gadi). Man patīk piedalīties, jo nometnē ir jautri, var atrast daudz draugus un visi ir draudzīgi kā viena ģimene, un var iemācīties kaut ko, piemēram, ka var palīdzēt citiem, kā var sadzīvot. Šajā nometnē nav iespējams būt bēdīgam.

Baiba (16 gadi). Piedalīties nometnē nozīmē ļoti daudz, tieši šeit es jūtos pieņemta tāda kāda esmu, tieši šeit es varu izpausties dažādos novirzienos un mani par manām kļūdām „nenolīdzinās līdz ar zemi", bet gan iedrošinās un ieteiks kā labāk kaut ko darīt, neuzspiežot to. Tieši šeit es iemācos daudz jaunu un vērtīgu lietu, piemēram, kā izveidot brīnišķīgu mākslas darbu no vienkāršiem materiāliem, tieši šeit es varu iemācīties palīdzēt tiem, kam palīdzība ir vajadzīga. Šīs prasmes es varu likt lietā reālajā dzīvē, palīdzot tiem, kas nonākuši ķezā un nav, kas palīdz.

Šajos Ziemassvētkos aicinām ziedot, lai vasaras nometņu piedzīvojumus varētu izbaudīt bērni, kuriem ikdienā prieka ir maz.

Pagājušajā vasarā mums bija iespēja kļūt par lieciniekiem kā daudzi bērni dažu nedēļu laikā izauga drošāki, priecīgāki un gudrāki. Rodrigo piecu dienu laikā no sabiedrības atstumtas daudzbērnu ģimenes locekļa kļuva par pašapzinīgu, patstāvīgu zēnu, kurš ieguvis jaunus draugus vienaudžu vidū.

Rodrigo stāsts

Rodrigo aug vienā no lielākajām ģimenēm pilsētā. Zēns dzīvo kopā ar mammu, audžutēvu un septiņiem brāļiem un māsām. Divi bērni ģimenē ir ar īpašām vajadzībām, taču specializētajā internārtskolā mācās vai mācījušies gandrīz visi ģimenes bērni. Ģimene dzīvo ļoti trūcīgi, dzīves apstākļi ir slikti, daudzo ģimenes iemītnieku vajadzībām neatbilstoši. Bieži bija nācies dzirdēt nievājošu attieksmi pret ģimeni, kura nespēj tikt galā ar savām ikdienas problēmām un kuras bērni bieži ar savu uzvedību traucējot apkārtējos iedzīvotājus. Bērnu māte, saņemot biežo kritiku, bērnu patstāvības veicināšanu bija drīzāk ierobežojusi nekā veicinājusi. Saskarsmes veidošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas gan ģimenes statusa dēļ, gan vāji apgūto sociālo prasmju dēļ bērniem arvien bijušas ļoti ierobežotas.

Nometnes laikā Rodrigo bija iespēja nokļūt neierastā, citādā vidē. Zēns varēja mācīties tuvāk iepazīt sevi un pilsētas apkārtni, gūt priekšstatu par „kārtīgu” futbolu (arī dubļu futbolu), viņam bija iespēja aizbraukt pie jūras, bija iespēja atklāt savas radošās spējas, attīstīt izpratni par labdarību – ar savu darbiņu piedalīties teritorijas iekārtošanā, apzaļumošanā, stādot jaunos kociņus. Nometnē, atšķirībā no diezgan vienmuļās ikdienas, zēnam pavērās iespēja ne tikai pilnveidot savu prasmi darboties komandā, piedalīties publiski savas grupas darba prezentēšanā, izkopt prasmi izvērtēt padarīto, bet arī iepazīties, sadraudzēties un iemācīties atbalstīt citam citu grūtā brīdī. Rodrigo nometnes laikā bija varbūt nedaudz bikls un kautrīgs, taču kopumā piecu dienu laikā lieliski parādīja, ka prot būt ļoti pieklājīgs, kārtīgs, atsaucīgs, smaidīgs un labsirdīgs. Nometnes audzinātāji pozitīvi novērtēja zēna iespēju parādīt „savu varēšanu”, būt patstāvīgam un spēt iekļauties kopējā komandā, kā arī izjuta gandarījumu par pozitīvām emocijām, iemaņām un prasmēm, ar ko Rodrigo, līdzvērtīgi visiem pārējiem, atgriezās mājās.

Tādu bērnu kā Rodrigo ir daudz: gan Elīna un Nauris, kuri ikdienu pavada apsaukājoties un kaujoties, jo tādu piemēru rāda ģimenes pieaugušie, tāpat arī Veronika un Pāvels, kuru ģimene ir trūcīga, jo mamma viena pati audzina četrus mazus bērnus, kā arī Līga, kurai ir kustību traucējumi, bet kura tic, ka viņa iemācīsies staigāt un dara visu, lai savu sapni īstenotu.

Ziedojot programmas „Palīdzēsim izaugt!” īstenošanai, mēs varam dot iespēju šiem bērniem parādīt, ka var dzīvot arī citādāk un ka sapņus ir iespējams piepildīt! Saziedotā nauda tiks izlietota, lai segtu bērnu dalības maksu dienas un diennakts nometnēs (vismaz 75%), papildus izglītotu nometņu vadītājus un uzlabotu nometņu norises vietas (ne vairāk kā 25%).

Pateicībā par Jūsu ziedojumu ABLV Bank un Fonds katram Jūsu ziedotajam latam pievienos vēl vienu latu.

Ja arī Jūs vēlaties sniegt savu atbalstu sociālā riska ģimeņu bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām dalībai vasaras nometnēs, aicinām pievienoties:

Nodibinājums „ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111
Konts: LV75AIZK0001130082670
Kods: AIZKLV22
Maksājuma mērķis: ziedojums/dāvinājums* labdarības akcijai „Palīdzēsim izaugt 2012”

* ja vēlas saņemt Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētos nodokļus atvieglojumus, tad maksājuma mērķi raksta „ziedojums”. Ja nevēlas tās saņemt, tad „dāvinājums”, atvieglojot fonda darbu atskaišu sagatavošanā valsts iestādēm.


ABLV Charitable Foundation 2006.gadā dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis gandrīz 200 projektus, piešķirot finansējumu 1 000 000 EUR apmērā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com