Palīdzēsim dzirdēt!

Rīga, Latvija, 2012. gada 10. decembris, 08:30 / Bankas ziņas

Lai Ziemassvētku laikā mūsu labie nodomi un sirds siltums pārvērstos reālos darbos, aicinām Jūs piebiedroties un palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām piedzīvot brīnumu!

ABLV Bank sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation jau sesto gadu organizē Ziemassvētku labdarības akciju, aicinot bankas klientus un darbiniekus ziedot vājdzirdīgo bērnu un viņu ģimeņu atbalstam. Līdz šim dzirdēt esam palīdzējuši jau 53 bērniem, piešķirot digitālos dzirdes aparātus par vairāk nekā 85 000 LVL.

2012.gadā ar bankas klientu un darbinieku palīdzību dzirdes aparāti dāvināti 23 bērniem.

ABLV Bank un ABLV Charitable Foundation šo bērnu un viņu vecāku vārdā saka lielu paldies visiem ziedotājiem!

Stāsti par bērniem, kuri saņēmuši dāvinājumu

Kirila (10 gadi) mamma Svetlana: „Liels paldies jums par palīdzību tādiem bērniem kā mūsu Kirils, kurš ir gan vājdzirdīgs, gan vājredzīgs. Dzirdes aparāti Kirilam palīdz labāk orientēties uz ielas, sekot līdzi stundās, spēlēties un priecāties kopā ar bērniem. Pateicoties FM sistēmai, Kirils ar ļoti labām sekmēm pabeidza mācību gadu – matemātikā 7, latviešu valodā 8 un krievu valodā 7."

Stāsts par Ralfu (9 gadi): Ralfs piedzima sveiks un vesels, normāli attīstījās, sāka runāt, bet tad divu gadu vecumā saslima ar gripu. Pēc tās viņam radās komplikācijas – smags vidusauss iekaisums, kas bojā dzirdes nervus. Ralfa mamma pamanīja, ka bērns pārstāj runāt un nelabprāt atsaucas uz jautājumiem, kas liecināja, ka kaut kas nav kārtībā. Dzirdes centrā tika konstatēta smaga, ceturtās pakāpes vājdzirdība. Tie dzirdes aparāti, ko valsts var šādos gadījumos atļauties piešķirt, ne vienmēr dod rezultātu un rada diskomfortu. Tā notika arī Ralfa gadījumā. Digitālie dzirdes aparāti ir ļoti dārgi, tāpēc Ralfa ģimene bija ļoti priecīga, kad kāds labdaris viņam Ziemassvētkos tādu uzdāvināja. Pēc trim mēnešiem Ralfs atsāka runāt un pateica „mamma”. Ralfa mamma Linda strādā un pamazām krāj naudu jaunu aparātu iegādei: „Citi krāj mājai vai mašīnai, bet mēs – bērna dzirdes aparātam”.

Mamma ir daudz spēka ieguldījusi Ralfa attīstībā, jo psiholoģiski grūti bija pieņemt domu, ka Ralfam, kurš dzīvo Jelgavā, ir jāmācās 150 km attālajā Valmieras vājdzirdīgo internātskolā. Lai varētu veiksmīgi uzsākt skolas gaitas, pateicoties ABLV Charitable Foundation ziedojumam, Ralfs ir saņēmis speciālu FM sistēmu – skolotāja pie apģērba nēsā Ralfa dzirdei paredzēto mikrofonu, kas zēnam ievērojami palīdz uztvert stāstīto un saklausīt jautāto. Ralfs šobrīd mācās internātskolas korekcijas klasē Jelgavā, kur ir mazāk bērnu un skolotājs katram var nodrošināt individuālu pieeju, taču Ralfam ir ļoti labas sekmes un gudra galva, tāpēc mamma cer, ka nākamajā mācību gadā zēns jau varēs iekļauties parastā klasē.

Neskatoties uz mūsdienu tehnoloģijas radītajām iespējām, Ralfa mamma uzsver, ka neviens aparāts nerada pilnīgu brīnumu, un ar bērnu ir nemitīgi jāstrādā. Ralfs apmeklē Montesori programmu, logopēdu, regulāri brauc uz Dzirdes centru, piedalās reitterapijas nodarbībās un pulciņos, kas paredzēti bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ralfs ir kļuvis ļoti atvērts, sabiedrisks un daudz dzīvespriecīgāks.

Šajos Ziemassvētkos aicinām palīdzēt dzirdēt māsām Viktorijai un Jekaterinai

Četrgadīgajai Viktorijai ir vidēji smagas pakāpes vājdzirdība, viņa apmeklē parasto bērnudārzu, Viktorijai patīk zīmēt un skatīties grāmatas. Viņas astoņgadīgā māsa Jekaterina, kurai ir arī ir 3.pakāpes vājdzirdība, apmeklē skolu, sporta pulciņu, interesējas par mūziku un ļoti vēlas iemācīties spēlēt klavieres. Ģimenē aug arī trešā māsiņa un tēvs ir vienīgais apgādnieks. Lai abām meitenēm nopirktu vajadzīgos digitālos dzirdes aparātus, ir nepieciešami gandrīz 4 000 LVL. Bez dzirdes aparātiem ģimenei jāiegulda lieli pūliņi bērnu attīstības veicināšanā, logopēda nodarbībām un psiholoģiskai rehabilitācijai.

Latvijā no katriem 1000 bērniem, viens piedzimst ar dzirdes problēmām. Vienai trešdaļai tā ir ģenētiski pārmantota vājdzirdība, taču arvien vairāk tā tiek diagnosticēta arī priekšlaicīgi dzimušiem bērniem ar ļoti mazu dzimšanas svaru. Lai šie bērni varētu iemācīties runāt, vispirms ir jāvar sadzirdēt, tāpēc svarīgi ir jau no mazotnes lietot labus, daudzkanālu dzirdes aparātus, kas ļauj pilnvērtīgi uztvert skaņas, atšķir tās no fona trokšņiem. Valsts šobrīd spēj nodrošināt tikai divkanālu dzirdes aparātus, kurus bērni lieto nelabprāt, jo tie nespēj pilnībā atšķirt ienākošo skaņu no fona trokšņa un dienas beigās bērnam sāp galva. Lietojot labus dzirdes aparātus jau no mazotnes, kā ieguldot lielu darbu terapijā un rehabilitācijā, bērnam ir iespējams mācīties parastā skolā kopā ar citiem bērniem, dziedāt, dejot un pilnībā iekļauties sabiedrībā.

Tā kā ABLV Charitable Foundation jau ir uzkrājis pieredzi darbā ar vājdzirdīgajiem bērniem, programma tiks paplašināta, sniedzot psiholoģisku un izglītojošu atbalstu vājdzirdīgo bērnu ģimeņu iesaistīšanā savas labsajūtas uzlabošanā. 75% no saziedotās summas tiks izlietota dzirdes aparātu iegādei, savukārt 25% izmantosim minētajām atbalsta aktivitātēm.

Pateicībā par Jūsu ziedojumu ABLV Bank un Fonds katram Jūsu ziedotajam latam pievienos vēl vienu latu.

Ja arī Jūs vēlaties sniegt savu atbalstu vājdzirdīgiem bērniem, aicinām pievienoties:

Nodibinājums „ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111
Konts: LV75AIZK0001130082670
Kods: AIZKLV22
Maksājuma mērķis: ziedojums/dāvinājums* labdarības akcijai „Palīdzēsim dzirdēt 2012”

* ja vēlas saņemt Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētos nodokļus atvieglojumus, tad maksājuma mērķi raksta „ziedojums”. Ja nevēlas tās saņemt, tad „dāvinājums”, atvieglojot fonda darbu atskaišu sagatavošanā valsts iestādēm.


ABLV Charitable Foundation 2006.gadā dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis gandrīz 200 projektus, piešķirot finansējumu 1 000 000 EUR apmērā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com