ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultāti novembrī

Rīga, Latvija, 2012. gada 6. decembris, 15:47 / Ieguldījumi

Novembrī situācija finanšu tirgos attīstījās saskaņā ar mūsu prognozēm. Iepriekšējā komentārā mēs norādījām to, ka neizslēdzam augstu volatilitāti akciju tirgos pēc prezidenta vēlēšanām ASV. Turklāt, mēs uzskatījām, ka korekcijai tirgū būs spekulatīvs raksturs un tā neturpināsies ilgi.

Notikumu attīstība apstiprināja mūsu prognozes, tomēr ir jāatzīmē, ka korekcija tirgos bija nedaudz dziļāka nekā mēs sagaidījām, jo vairāki tirgus dalībnieki Obamas uzvaru interpretēja kā potenciāli daudz negatīvāku scenāriju „fiskālās kraujas” problēmas atrisināšanai. Tomēr pasaules akciju tirgus, pēc salīdzinoši spēcīga kritiena, praktiski nedēļas laikā atjaunoja zaudētās pozīcijas un rezultātā mēnesi noslēdza pozitīvajā teritorijā, kas vēlreiz apliecina šīs kustības spekulatīvo raksturu.

Fondu pārvaldnieks turpināja ievērot galveno stratēģiju – „turēt”, jo kopējais viedoklis par tirgu vidējā termiņā paliek mēreni pozitīvs, ievērojot arī būtisku makroekonomisko datu uzlabošanos, kā arī cerot uz „fiskālās kraujas” problēmas atrisināšanu. Galvenās stratēģijas ietvaros tiek veiktas arī zināmas taktiskās darbības, optimizējot fondu struktūru ar mērķi samazināt apjomus atsevišķām pozīcijām, kurām ir paaugstināts valūtas risks. Visupirms tas attiecas uz tādām valstīm kā Brazīlija un Japāna, kur politisko un monetāro valdību darbības vērstas uz savu valūtu kursu samazināšanu pret galvenajām pasaules valūtām.

Situācija attīstības valstu obligāciju tirgū arī attīstījās pēc mūsu scenārija, kurš, ievērojot straujo cenu pieaugumu kopš gada sākuma, paredzēja tālāku pieauguma potenciālu īsā termiņā kā nebūtisku. Tajā pašā laikā ir ievērojami palielinājies risks īstermiņa korekcijai, jo tradicionāli novembra otrā puse un decembra sākums ir laiks, kad lielākā daļa treideru fiksē peļņu un līdz gada beigām slēdz savas pozīcijas. Tieši tādēļ novembra beigās ABLV obligāciju fondos saglabājās augsta naudas līdzekļu daļa, kuru plānots investēt korekcijas gadījumā.

Notikumu attīstība obligāciju tirgū apstiprināja mūsu prognozes. Negatīvā dinamika akciju tirgū mēneša pirmajā pusē izdarīja spiedienu arī uz citiem riska klases aktīviem. Tā rezultātā tirgū sākās peļņas fiksācijas vilnis, kurš, pirmām kārtām, sākās korporatīvo obligāciju jomā. Minēto situāciju fondu pārvaldnieks izmantoja, lai atjaunotu iepriekš aizvērto pozīciju daļas.

Naudas daļas samazināšana tiks turpināta, turklāt galvenā uzmanība tiks veltīta nenovērtētu vērtspapīru meklēšanai un to iepirkšanai par pievilcīgām cenām. Mēs joprojām nesagaidām strauju cenu pieaugumu līdz gada beigām, tādēļ, mūsuprāt, mums būs pietiekami daudz laika daudz pievilcīgāku obligāciju meklēšanai.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2012. gada 30. novembri jūs varat šeit.

Vispārēju informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldīšanas sabiedrību ABLV Asset Management, kā arī visu papildu informāciju var atrast mūsu mājas lapā.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu apliecības.