Gērnsija pieņem pasaulē pirmo tēla tiesību likumu

Rīga, Latvija, 2012. gada 4. decembris, 09:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Gērnsija, Informācijas avots: Tax-News.com

Gērnsija ir pieņēmusi pasaulē pirmo tēla tiesību likumu, kurš stāsies spēkā 2012. gada 3. decembrī.

Akti pozicionē Gērnsiju kā pirmo jurisdikciju, kurā ir tiesisks regulējums tēla reģistrēšanai, ļaujot efektīvi pārvaldīt un kontrolēt komerciālo personu identitātes izmantošanu, bildes saistītas ar šo personu, tostarp arī atšķirīgās īpašības, piemēram, parakstu, balsi, manieres un žestus.

Akti ne tikai nosaka tēla tiesības kā jaunu un atsevišķu nodaļu intelektuālā īpašuma tiesībās, bet tie arī skaidri definē garantijas slavenībām un sporta personībām, kuras vēlas aizsargāt un kapitalizēt savu tēlu.

Šis likums radīs tēlu tiesību reģistru, ļaujot juridiski noteikt "reģistrēto personību" (t.i. tēla ekskluzīvās tiesības, kas saistītas ar reģistrēto personību). Pēc reģistrācijas, tēla tiesības kā identificējams aktīvs var tikt izvietotas Gērnsijas struktūrās, lai tēla izmantošanas tiesību ienākumi tiktu novirzīti kapitāla pārvaldības struktūrās, piemēram, uzticības vai partnerības struktūrās, pārvarot sarežģītās aktīvu īpašumtiesības.

Apsveicot Gērnsiju ar likuma apstiprināšanu, Gērnsijas Finanšu reklāmas aģentūras izpilddirektore Fiona Le Poidevin teica:

"Mēs uzskatām, ka jaunā likumdošana būs pievilcīga pasaules zīmoliem un jo īpaši sporta un izklaides zvaigznēm, kuriem savs tēls ir īpaši svarīgs aktīvs un tie vēlas to gan aizsargāt, gan izmantot komerciālos nolūkos. Ir cerība, ka viņi izmantos Gērnsijas unikālo tiesību regulējumu tēlam, kā arī salas piedāvātās wealth management plašās iespējas."

Pēc Fiona Le Poidevin domām, šis tiesību akts būs īpaši noderīgs, palīdzot novērst augsta profila indivīdus no strīdiem, kas rodas viņu nāves gadījumā. Mantošanas plānošanas noteikumos, atbilstoši Gērnsijas likumiem, reģistrētās tēla tiesības var uzskatīt par daļu no mirušās personas īpašuma. Tādēļ pastāv iespēja precizēt kā šīs tiesības tiek izskatītas un kurš gūs labumu no tā.

Izveidojot tiesisko struktūru tēla tiesību reģistrēšanai, vairākas būtiskas nodokļu priekšrocības var tikt izslēgtas. Jaunā likumdošana palielinās argumentus, ka ienākumi no tēla tiesībām būtu apliekami ar nodokli tajā jurisdikcijā, kurā tas ir reģistrēts. Gērnsijas tiesību akts izstrādāts pēc vairāku gadu nodokļu režīma neskaidrībām par reklāmas un sponsorēšanas darījumos saņemtajiem ienākumiem sporta personībām, mūziķiem un mediju personībām.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.