Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2012. gada 3. decembris, 14:30 / Ieguldījumi

2012. gada 1. decembrī stājās spēkā izmaiņas pakalpojumu cenrāžos „Depozīti, krājkonti un seguma konti”.

Galvenās izmaiņas:

  • Turpmāk depozītus iespējams noguldīt tikai ar procentu izmaksu termiņa beigās, depozītus ar ikmēneša procentu izmaksu vairs nepieņem.
  • Maksimālās depozītu summas, kurām pakalpojumu cenrādī tiek noteiktas standarta procentu likmes, palielinātas līdz 500 000 LVL/ 1 000 000 USD/ 1 000 000 EUR. Depozītiem virs norādītām summām procentu likmes nosaka pēc individuāla pieprasījuma.
  • Ņemot vērā depozītu un krājkontu zemās procentu likmes, samazināta komisija par depozīta pirmstermiņa izmaksu un līdzekļu izmaksu no krājkonta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Ar pakalpojumu cenrāža aktuālo versiju jūs varat iepazīties šeit.

Papildu informāciju jūs varat saņemt pie sava privātbaņķiera, vai arī zvanot uz Klienta līniju pa tālruni +371 6777 5555.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com