ABLV Bank rezultāti 2012. gada trešajā ceturksnī

Rīga, Latvija, 2012. gada 20. novembris, 10:25 / Bankas ziņas

ABLV grupai 2012. gada trešais ceturksnis bija ļoti veiksmīgs. Turpināja augt biznesa apjoms un visi svarīgākie efektivitātes rādītāji. Bankas peļņa sasniedza 10,9 miljonus latu (15,4 miljonus eiro).

Trešajā ceturksnī mēs turpinājām pagājušā gada nogalē uzsākto ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, jūlijā veicot kārtējo ABLV Bank, AS obligāciju emisiju. Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros tika emitētas divgadīgās obligācijas 50 miljonu USD apmērā. Gada procentu likme ir mainīga: LIBOR 6M + 1,20% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Emisijas dzēšanas datums ir 2014. gada 30. jūlijs. Kopumā obligācijas iegādājās 58 bankas klienti, no kuriem 20% bija privātpersonas un 80% - juridiskas personas. Arī šīs emisijas obligācijas tika iekļautas NASDAQ OMX Riga parāda vērtspapīru sarakstā, lai varētu veikt to publisku kotēšanu. Ieguldot līdzekļus obligācijās, klienti saņem lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un viņiem ir plašākas iespējas veikt papildus darījumus — pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret vērtspapīru ķīlu, saglabājot pašu ieguldījumu un plānoto ienesīgumu. Birža NASDAQ OMX Riga ir atzīmējusi mūsu banku kā lielāko korporatīvo vērtspapīru emitentu.

Septembra beigās tika uzsākta zīmola maiņa ABLV grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem, kas darbojas nekustamo īpašumu jomā. Kopš darbības sākuma 2008. gadā tie bija pazīstami kā ABLV Transform uzņēmumu grupa. Turpmāk tie strādās ar jaunu, vienotu zīmolu – Pillar un, kā līdz šim, nodarbosies ar nekustamo īpašumu attīstīšanu, pārvaldīšanu un tirdzniecību. Par šī biznesa virziena potenciālu liecina liela mēroga projekti, kas tika realizēti pēdējo gadu laikā: „Saules Rasa”, „Pine Breeze”, „Aristo”, „Mārtiņa Nams 2”. Tuvākajā laikā tiks pabeigti vēl divi nozīmīgi projekti – „Lielezeres Apartment House” un „Elizabetes Park House”. Kopumā dažu gadu laikā Pillar ir realizējis jau 450 objektus. Pillar pārraudzībā šobrīd atrodas vairāk nekā 1200 nekustamie īpašumi par kopējo summu aptuveni 60 miljoni latu (85,4 miljoni eiro), kas ir viens no lielākajiem nekustamā īpašuma portfeļiem Latvijā.

Finanšu rādītāji 2012.gada 30. septembrī:

ABLV Bank, AS peļņa 2012. gada 9 mēnešos bija 10,9 miljoni latu (15,4 miljoni eiro).

Turpinājās izaugsme visos ABLV grupas darbības virzienos:

  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2012. gada 9 mēnešos pirms uzkrājumu izveidošanas nedrošiem parādiem bija 48,7 miljoni latu (69,3 miljoni eiro).
  • 2012. gada 9 mēnešos noguldījumu apjoms bankā auga par 16,4% līdz 1,87 miljardiem latu (2,65 miljardiem eiro). Pēc noguldījumu apjoma ABLV Bank, AS atrodas pirmajā vietā starp Latvijā strādājošajām komercbankām.
  • Bankas aktīvu apjoms 2012. gada 30. septembrī bija 2,09 miljardi latu (2,98 miljardi eiro).
  • Bankas kredītportfelis ir 476,2 miljoni latu (677,6 miljoni eiro). 2011. gada 31. decembrī tas bija 470,6 miljoni latu (669,6 miljoni eiro). Kreditēšanā saglabājam ļoti konservatīvu pieeju - kredītportfelis veido 22,8% no visiem bankas aktīviem.
  • Kopumā kredītportfelim un pārējiem aktīviem ir izveidoti nepieciešamie uzkrājumi 56,4 miljonu latu (80,2 miljonu eiro) apmērā.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 100,9 miljoni latu (143,5 miljoni eiro). 2011. gada 31. decembrī – 90,2 miljoni latu (128,3 miljoni eiro).
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2012. gada 30. septembrī bija 15,08%, bet likviditātes līmenis – 66,22%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE bija 15.01%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA – 0,73%.

„Mēs esam gandarīti ar sasniegtajiem rezultātiem. Deviņos mēnešos jau esam izpildījuši gada plānus visos galvenajos darbības virzienos. Šobrīd, pusotru gadu pēc bankas zīmola maiņas mēs vēlreiz varam pārliecināties par šī lēmuma pareizību; redzam, ka bez būtiskiem ieguldījumiem reklāmā palielinās jaunu klientu pieplūdums. Mūsu izveidotais ilgtspējīgais biznesa modelis ļauj būt drošiem par nākotni, tādēļ, neraugoties uz nenoteikto situāciju Eiropā, arī nākamajā gadā mēs turpināsim ieguldīt līdzekļus koncerna attīstībā un biznesa paplašināšanā.”, saka bankas izpilddirektors, CEO, Ernests Bernis.

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com