ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultāti oktobrī

Rīga, Latvija, 2012. gada 7. novembris, 17:17 / Ieguldījumi

ABLV Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību tīrais pieaugums:


ISIN 30.09.2012 – 31.10.2012
(1 mēnesis)
31.12.2011 – 31.10.2012
(10 mēneši)*
Valstu obligāciju fondi
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund  LV0000400315 0,69% 14,07%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund  LV0000400349 0,87% 13,90%
Korporatīvo obligāciju fondi
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund  LV0000400331 1,84% 15,64%
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund LV0000400778 0,51% 5,05%
Akciju fondi
ABLV Global ETF USD Fund  LV0000400323 -2,00% 6,61%
ABLV Global ETF EUR Fund LV0000400356 -0,56% 8,26%
* ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund kopš darbības sākuma 17.01.2012.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS darbības

Fondu pārvaldnieks oktobrī rīkojās atbilstoši agrāk izstrādātai stratēģijai. Atgādinām, ka septembrī parādoties skaidriem signāliem par to, ka pasaules centrālās bankas veiks liela mēroga pasākumus ekonomikas atbalstīšanai, tika pieņemts lēmums atjaunot lielāko daļu iepriekš aizvērtās pozīcijas. Šobrīd galvenā akciju fondu stratēģija ir “turēt”, lai arī nav izslēgts, ka īstermiņa perspektīvā tirgū iespējama augsta volatilitāte, it īpaši pēc ASV prezidenta vēlēšanām. Tomēr, ievērojot būtisku makroekonomisko datu uzlabošanos, kopējais skats uz tirgu paliek mēreni pozitīvs.

Obligāciju fondos pamata stratēģija joprojām ir „turēt”. Tomēr, ievērojot nepārtrauktu un bezprecedenta cenu pieaugumu, mēneša vidū tika pieņemts lēmums fiksēt peļņu atsevišķās pozīcijās, kuras uzrādīja strauju pieaugumu bez fundamentāla pamata. Piemēram, tādu valstu obligācijas kā Rumānijas, Horvātijas, Ungārijas, kuru cenas divās nedēļās izauga par 5% līdz 7%. Šāds pieaugums ir grūti izskaidrojams un, mūsuprāt, tas ir saistīts tikai ar tehniskiem iemesliem. Viens no šādiem iemesliem varētu būt Eiropas ieviestie ierobežojumi suverēno obligāciju un CDS „dažām īsajām pārdošanām”. Šie ierobežojumi stājās spēkā 1. novembrī un tas piespieda spekulantus slēgt šādus darījumus.

Peļņas fiksēšanas rezultātā, kā arī pateicoties lielam naudas līdzekļu pieplūdumam no ieguldītājiem septembrī – oktobrī, ABLV obligāciju fondu struktūrā palielinājusies naudas sastāvdaļa. Šobrīd fondu pārvaldnieks ir ieņēmis nogaidošu pozīciju, jo, ievērojot cenu pieaugumu kopš gada sākuma, turpmāku potenciālu pieaugumu īstermiņa mēs vērtējam kā nenozīmīgu. Tajā pašā laikā ievērojami palielinās risks īstermiņa korekcijai, jo tradicionāli novembra otrā puse un decembra sākums ir laiks, kad lielākā daļa treideru fiksē peļņu un aizvar savas pozīcijas līdz gada beigām. Tas var radīt papildus spiedienu uz tirgu. Gadījumā, ja mūsu prognozes attaisnosies, korekcija tiks izmantota, lai atjaunota iepriekš slēgtās pozīcijas un samazinātu naudas līdzekļu daļu.

Ar fondu darbības rezultātiem 2012. gada 31. oktobrī jūs varat iepazīties šeit:

Esošā situācija fondu tirgos

Oktobrī, pēc salīdzinoši ilga perioda, kura laikā pasaules finanšu tirgi atradās ziņu ietekmē par vadošo valstu monetāro un politisko vadību darbībām pasaules ekonomikas atveseļošanai, tirgus dalībnieku uzmanība pārslēdzās uz makroekonomiskiem rādītājiem un korporāciju ceturkšņu atskaitēm, kuru sezona startēja mēneša sākumā.

Oktobrī publicētās makroekonomiskās atskaites bija jaukta rakstura, kurās vairāk dominēja negatīvi dati par eirozonu un ekonomikas stabilizācijas signāli ASV un Ķīnā, tomēr kopējo situāciju var raksturot kā salīdzinoši pozitīvu.

Turklāt situāciju korporatīvā līmenī par tādu nosaukt ir grūti. Pēc S&P indeksā iekļauto 380 uzņēmumu (no 498 uzņēmumiem) atskaitēm ir fiksēts niecīgs peļņas pieaugums par 0,11%. Eiropā, no pirmā acu skatiena, situācija ir labāka. Pēc BE 500 indeksā iekļauto 182 lielāko uzņēmumu atskaitēm, peļņa pieaugusi par 16%, tomēr ir jāatzīmē, ka tāds pieaugums ir pamatots ar negatīvajiem 2011. gada trešā ceturkšņa datiem (-14,3%).

Lai arī ceturkšņa atskaites kopumā sakrita ar vairumu analītiķu gaidīto, negatīvs pārsteigums bija tas, ka vairums lielo korporāciju samazināja savas peļņas prognozes nākamajam gadam, kas saistīts ar negatīvām prognozēm par makroekonomisko procesu attīstību tuvākajā perspektīvā.

Ievērojot neviennozīmīgo ziņu fonu, vairums investoru deva priekšroku peļņas fiksēšanai trešajā ceturksnī un tas noveda pie vairuma pasaules akciju indeksu samazinājuma mēneša ietvaros.

Attīstības valstu obligāciju tirgus mēneša pirmajā pusē ietekmēja liels naudas pieplūdums, kurš vērtējams 1,5 miljardi USD apmērā par nedēļu. Tomēr mēneša otrajā pusē, saistībā ar negatīvām tendencēm akciju tirgū, attīstības valstu obligāciju tirgus izjuta zināmu spiedienu no pārdevēju puses, kas izraisīja kaut nelielu, bet cenu samazinājumu. Izceļamas ir Argentīnas obligācijas, kuru cenas dažu tirdzniecības sesiju laikā sagruva par 20% brīdī, kad ASV tiesa publicēja spriedumu saskaņā ar kuru Argentīna, apkalpojot savu parādu, nedrīkst ignorēt tos, kuri nepiekrita restrukturizācijai pēc 2001. gada maksātnespējas.

Vispārēju informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldīšanas sabiedrību ABLV Asset Management, kā arī visu papildu informāciju var atrast mūsu mājas lapā.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu apliecības.