Kipra tiks izslēgta no „melnā saraksta”

Rīga, Latvija, 2012. gada 2. novembris, 13:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Krievija, Kipra, Informācijas avots: Ernst & Young

Saskaņā ar Krievijas Finanšu ministrijas publicēto lēmumu, Kipras Republika ir izslēgta no ārzonu saraksta (t.s. „melnā saraksta”). Šāds lēmums paredz nodokļu atvieglojumu režīmu un (vai) neparedz informācijas atklāšanu un tās nodošanu veicot finanšu operācijas.

Sen gaidītā Kipras izslēgšana no ārzonu saraksta ir nozīmīgs notikums nodokļu plānošanai un transfertcenu veidošanai, jo:

  1. Turpmāk tiks piemērota nulles likme peļņai no dividendēm, kuras saņem Krievijas uzņēmumi no meitas kompānijām Kiprā. Tā tiks piemērota, ja tiks ievēroti noteikumi šādas likmes piemērošanai (ne mazāk kā 50% īpašumtiesības un ne mazāk kā 365 dienu laikā). Kipras iekļaušana „melnajā sarakstā” neļāva piemērot nulles likmi, tādēļ Krievijā dividendēm no Kipras uzņēmumiem tika piemērota nodokļu likme 9% apmērā.
  2. Darījumi starp neatkarīgiem Krievijas un Kipras uzņēmumiem turpmāk netiks uzskatīti par obligāti kontrolējamiem, lai veidotu Krievijas transfertcenas. Tomēr, ja Kipras un Krievijas kontraģenti būs savstarpēji saistīti vai darījuma priekšmets būs pasaules biržu tirdzniecības preces, tad šādi darījumi joprojām tiks kontrolēti.

Lēmumam par Kipras izslēgšanu no saraksta jāstāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.

Krievijas un starptautiskajiem uzņēmumiem būtu jānovērtē šo izmaiņu ietekmi uz savām starptautiskajām struktūrām un operācijām. Kipra kļūst par labvēlīgu holdingu jurisdikciju Krievijas uzņēmumu ārvalstu investīcijām, jo Kipras holdingu kompāniju izmaksātās dividendes tiks atbrīvotas no nodokļiem gan Kiprā, gan Krievijā.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.