Krievija un Latvija izvairīsies no nodokļu dubultās uzlikšanas

Rīga, Latvija, 2012. gada 12. oktobris, 14:30 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Krievija, Latvija, Informācijas avots: www.rbc.ru

Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir ratificējis vienošanos starp Krieviju un Latvijas Republiku par izvairīšanos no nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem.

Vienošanās mērķis ir radīt apstākļus, kuros juridiskās personas un privātpersonas no katras valsts nemaksā nodokļus divreiz par vieniem un tiem pašiem ienākumiem un kapitāla pieauguma savā mītnes un partnera valstī.

Vienošanās paredz, ka vienas valsts uzņēmuma peļņa tiks aplikta ar nodokļiem tikai konkrētajā valstī, bet ar nosacījumu ja uzņēmums neveic uzņēmējdarbību otrā valstī, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību.

Pretējā gadījumā uzņēmuma peļņu var aplikt ar nodokļiem otrā valstī, bet tikai tik tajā uzņēmējdarbības daļā, kas attiecas uz pastāvīgo pārstāvniecību.

Peļņa, ko vienas valsts uzņēmums iegūst no kuģu darbības, gaisa, auto un dzelzceļa transporta starptautiskajos pārvedumos, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī.

Dividendes, kuras izmaksā vienas valsts rezidenta sabiedrība otras valsts rezidenta sabiedrībai, var tikt apliktas ar nodokļiem otrajā valstī. Turklāt šīs dividendes var tikt apliktas ar nodokļiem arī valstī, no kuras tiek izmaksātas dividendes, bet nodokļa apmērs nedrīkst pārsniegt 5% no kopējās dividenžu summas gadījumā, ja saņēmējam pieder vismaz 25% no uzņēmuma kapitāla, un investīciju apjoms kapitālā ir vairāk nekā 75 tūkstoši USD. Citos gadījumos nodoklis nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās dividenžu summas.

Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli vienošanās paredz sistēmu, kura ir līdzīga starptautiski pieņemtai praksei. Fiziska persona maksā nodokli par visiem saviem ienākumiem valstī, kurā tas atrodas vairāk nekā 183 dienas 12 mēnešu laikā. Turklāt ir radīti izņēmumi transportu apkalpes locekļiem, aktieriem, sportistiem, ierēdņiem, pensionāriem, studentiem, mācekļiem un praktikantiem.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.