ABLV Bank rezultāti 2012.gada pirmajā pusgadā

Rīga, Latvija, 2012. gada 21. augusts, 12:40 / Bankas ziņas

2012. gada pirmajā pusgadā ABLV grupa veiksmīgi turpināja pildīt galvenos šī gada uzdevumus: paplašināt koncerna un bankas darbību un paaugstināt ienesīgumu, vienlaikus attīstot un uzlabojot darbības risku pārvaldīšanas metodes.

Mūsu izveidotais ilgtspējīgais un diversificētais biznesa modelis ļāva koncernam 2012. gada pirmajos sešos mēnešos gūt peļņu 4,9 miljonu latu (7 miljonu eiro) apmērā, bet ABLV Bank, AS peļņa bija 5,7 miljoni latu (8,1 miljons eiro). Savukārt noguldījumi kopš gada sākuma izauga par 15,3%, sasniedzot 1,85 miljardus latu (2,63 miljardus eiro), un šī tendence saglabājas arī jūlijā. ABLV Bank pēc noguldījumu apjoma atrodas pirmajā vietā starp visām Latvijā strādājošajām komercbankām, bet pēc kopējā biznesa apjoma ir lielākā privātā banka Latvijā.

2012.gada 1.pusgadā turpinājās bankrotējušās kompānijas MF Global UK likvidācijas process. MF Global UK bija viens no mūsu bankas klientu vērtspapīru turētājiem un sadarbības partneris tirdzniecībā ar vērtspapīriem. Rūpējoties par klientu aktīvu drošību, pārskata periodā banka uzņēmās klientu – vērtspapīru turētāju risku un iespējamos zaudējumus saistībā ar viņu aktīviem MF Global UK, kā arī administratīvos izdevumus, kas saistīti ar naudas un vērtspapīru atgūšanu no MF Global UK. Banka par saviem līdzekļiem iegādājās vērtspapīrus 7,4 miljonu latu (10,5 miljonu eiro) vērtībā un aizvietoja ar tiem klientu vērtspapīrus, kas tika turēti MF Global UK. Ar klientu riska uzņemšanos saistītie tiešie bankas izdevumi un uzkrājumi atskaites periodā bija 2,6 miljoni latu (3,7 miljoni eiro). Tas samazināja bankas peļņas rādītājus pirmajā pusgadā, bet ilgtermiņā noteikti atmaksāsies klientu lojalitātes un investīciju virziena pieauguma veidā. Šie notikumi deva arī vērtīgu pieredzi, kas mums palīdzēs turpmākajā darbā.

2012. gada sākumā bankas akcionāriem tika izmaksātas dividendes par 2011. gadu, vienlaikus dodot iespēju līdzekļus reinvestēt bankas attīstībā – iegādājoties jaunās emisijas akcijas. Emisijas apjoms bija 10,600 akciju, tās ietvaros bankas pašu kapitāls tika palielināts par 15,0 miljoniem latu (21,3 miljoniem eiro). Akciju piedāvājuma 2.posmā pieprasījums pārsniedza piedāvājumu 4,5 reizes. Emitētās akcijas iegādājās 35 līdzšinējie bankas akcionāri. 2012. gada martā tika emitētas arī personāla akcijas un sadalītas starp 21 bankas vadošo darbinieku, izveidojot vienotu motivācijas sistēmu veiksmīgu rezultātu sasniegšanai. Šobrīd bankas pašu kapitālu veido 131,600 akcijas, tai skaitā 120,600 akcijas ar balsstiesībām un 11,000 personāla akcijas bez balsstiesībām.

2012. gadā banka turpināja pagājušā gada nogalē uzsākto ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Jūnija beigās tika veiktas divas EUR un USD valūtās nominētas subordinēto obligāciju emisijas par 5 miljoniem eiro un 20 miljoniem ASV dolāru ar 10 gadu dzēšanas termiņu un fiksētu ienākumu 4,5% gadā. Jauno emisiju obligācijas tika piedāvātas ABLV grupas klientiem un darbiniekiem, kā rezultātā 90 no viņiem kļuva par obligāciju īpašniekiem. Jaunās obligācijas, tāpat kā iepriekšējās, ir iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga parāda vērtspapīru sarakstā. Tā kā bankas klienti izrāda paaugstinātu interesi par šāda veida ieguldījumu produktiem, obligācijas tiks emitētas arī turpmāk.

Finanšu rādītāji 2012.gada 30.jūnijā:

  • ABLV Bank tīrā peļņa bija 5,7 miljoni latu (8,1 miljons eiro).
  • Ieņēmumi no pamatdarbības pirms uzkrājumu veidošanas – 31,8 miljoni latu (45,3 miljoni eiro).
  • ABLV Bank kopējais noguldījumu apjoms bija 1,85 miljardi latu (2,63 miljardi eiro). Kopš gada sākuma noguldījumi auguši par 15,3%.
  • Bankas aktīvu apjoms 2012. gada 30. jūnijā bija 2,04 miljardi latu (2,90 miljardi eiro); pēc aktīvu apjoma ABLV Bank, AS atrodas ceturtajā vietā starp Latvijā strādājošajām komercbankām.
  • Bankas kredītportfelis pusgada laikā ir samazinājies no 470,6 miljoniem latu (669,6 miljoniem eiro) līdz 459,3 miljoniem latu (653,5 miljoniem eiro). Kreditēšanā saglabājam ļoti konservatīvu pieeju - kredītportfelis veido 22,5% no visiem bankas aktīviem.
  • Kredītportfelim un pārējiem aktīviem ir izveidoti nepieciešamie uzkrājumi 56,3 miljonu latu (80,4 miljonu eiro) apmērā.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 94,0 miljoni latu (133,8 miljoni eiro). 2011. gada 31. decembrī kapitāls un rezerves bija 90,1 miljoni latu (128,2 miljoni eiro).
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2012. gada 30. jūnijā bija 14,2%, bet likviditātes līmenis – 69,8%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE bija 12,05%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA – 0,59%.

„Savas bankas darbību mēs vadām konservatīvi, veidojot noturīgu, ilgtspējīgu un diversificētu biznesa modeli. Mums ir spēcīga un uz ilgtermiņa panākumiem motivēta vadītāju komanda. No jebkuras kļūdas izdarām secinājumus turpmākajai darbībai. Tas, ka mēs pārņēmām mūsu klientu riskus kompānijā MF Global UK, vēlreiz apstiprina mūsu misiju – vienmēr būt līdzās saviem klientiem, un it īpaši – grūtos laikos”, saka bankas izpilddirektors, CEO, Ernests Bernis.

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com