Izmaiņas Fondu normatīvajos dokumentos

2012. gada 30. jūlijs, 17:38 / Ieguldījumi

2012. gada 6. augustā spēkā stāsies izmaiņas fondu „ABLV Emerging Markets Bond Fund”, „ABLV Global ETF Bond Fund” un „ABLV High Yield CIS Bond Fund” normatīvajos dokumentos, kuras ir saistītas ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Galvenās izmaiņas:

  • Izveidots jauns dokuments, kurā iekļauta pamatinformācija par fondiem „ABLV Emerging Markets Bond Fund”, „ABLV Global ETF Bond Fund” un „ABLV High Yield CIS Bond Fund” – ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kura nomainīs līdzšinējos saīsinātos fondu prospektus
  • Precizēti minēto fondu ieguldījumu mērķi un ieguldījumu struktūra
  • Pievienota papildus informācija par riskiem, kas saistīti ar minēto fondu darbību

Sīkāku informāciju par ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmiem atvērtiem ieguldījumu fondiem var atrast mūsu mājaslapā.

Detalizētāku informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem jums sniegs ABLV Capital Markets, IBAS, speciālisti:

  • Tālr.: +371 6700 2778
  • Fakss: +371 6700 2770

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com