Elektroniskais logs uz nākotnes līgumu biržām

Rīga, Latvija, 2012. gada 16. jūlijs, 16:30 / Ieguldījumi

Ievērojot pieaugošo interesei no klientu puses par iespējām veikt tirdzniecības operācijas ar nākotnes līgumiem un iespēju līgumiem uz nākotnes līgumiem, piedāvājam jaunu pakalpojumu - elektronisko tirdzniecības platformu J-Trader ABLV.

J-Trader ABLV ir viena no visvairāk izplatītākajām specializētajām tirdzniecības platformām darbam ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem. Šī platforma ir domāta pieredzējušiem investoriem, kuri labi orientējas finanšu tirgos, ir gatavi operatīvi pieņemt lēmumus, patstāvīgi reaģējot uz izmaiņām tirgos.

J-Trader ABLV iespējas:

  • nodrošina pieeju informācijai par Bid/ Ask reālajā laika režīmā;
  • paredz vienkāršotu orderu iesniegšanas procedūru „ar klikšķi”;
  • veic nepārtrauktu peļņas un zaudējumu uzskaiti klienta pozīcijās;
  • attēlo tirgus dziļumu un cenu grafikus;
  • piedāvā matricu kalendāro spredu uzlikšanai.

Platformā pieejamie finanšu instrumenti: nākotnes līgumi, iespējas līgumi uz nākotnes līgumiem (ar iespēju pielietot spredu stratēģiju). J-Trader ABLV ļauj veikt darījumus lielākajās ASV un Eiropas atvasināto finanšu instrumentu biržās.

Vairāk par J-Trader ABLV lasiet šeit.

Izmantojot elektroniskās tirdzniecības platformas, visus lēmumus, saistītus ar darījumiem ar finanšu instrumentiem, pieņem pats Klients vai uzdod tos trešajai personai, uzņemoties risku un atbildību, un Banka neatbild par zaudējumiem, nodarītiem Klienta darījumu ar finanšu instrumentiem rezultātā. Klientam jāatlīdzina Bankai visi zaudējumi, nodarīti Klienta darījumu ar finanšu instrumentiem rezultātā. Klientam jāapzinās visi riski, saistīti ar tirdzniecību, izmantojot Platformu, tai skaitā riski, saistīti ar sakaru sistēmu, attālinātas pieejas sistēmu, elektroapgādes pārtraukumiem, pārkāpumiem, trešo personu nesankcionētu pieeju.

Klientam jāapzinās visi riski, saistīti ar maržinālo tirdzniecību, kas ir agresīvāka un riskantāka salīdzinājumā ar parasto tirdzniecību, tai skaitā risku ciest zaudējumus. Maržinālā tirdzniecība ir piemērota tikai tiem klientiem, kas labi orientējās biržas (finanšu) darījumu niansēs un ir gatavi uzņemties paaugstinātu risku.