ASV sadarbosies ar Šveici un Japānu FATCA jomā

2012. gada 5. jūlijs, 10:09 / Nozares ziņas

ASV finanšu ministrija kopā ar Šveici un Japānu publicējusi paziņojumu, kurā izsaka nodomu izstrādāt shēmu sadarbībai ar abām valstīm, vērstu uz likuma par kārtību kādā ārvalstu kontiem tiek piemēroti nodokļi (FATCA), izpildes veicināšanu un starptautisku aplikšanas ar nodokli noteikumu ievērošanas uzlabošanu, pamatojoties uz šo valstu divpusējiem nodokļu līgumiem.

Finanšu ministrija un Federālais nodokļu dienests publicēja piedāvātos noteikumus par nākamo nozīmīgo FATCA ieviešanas posmu, kas arī sevī iekļauj kopīgus paziņojumus ar Franciju, Vāciju, Itāliju, Spāniju un Lielbritāniju par iespējamu starpvaldību sadarbību informācijas apmaiņas ziņā.

FATCA pieņēma Kongress 2010. gada martā un tā mērķis ir nodrošināt to, ka ASV nodokļu iestādes saņem informāciju par finanšu kontiem ārvalstu finanšu iestādēs, kuri pieder ASV nodokļu maksātājiem vai ārvalstu uzņēmumiem, kuros ASV nodokļu maksātājiem pieder būtiska līdzdalība. Ja ārvalstu finanšu iestādes nesniegs informāciju, ASV gūtiem ienākumiem pie izmaksas avota būs jāietur nodoklis 30% apmērā.

Kaut ārvalstu finanšu iestādes varēs reģistrēties online sistēmā, kurā kļūs pieejama līdz 2013. gada 1. janvārim, un iestādēm, kurām ir klienti no ASV, būs jāpaziņo galvenā informācija par kontiem par 2013. un 2014. gadu līdz 2015. gada 1. janvārim, šobrīd ir paredzēts, ka par to klientu 2015. kalendāra gada ienākumiem nebūs jāziņo līdz 2016. gada 1. janvārim.

Finanšu iestādes visā pasaulē (ieskaitot bankas, ieguldījumu fondus un apdrošināšanas kompānijas) izsaka bažas par šo likumu, īpaši saistībā ar noteikumu ievērošanas izmaksām un sodiem par likuma neizpildi.

Kad šī gada februārī finanšu ministrija un Federālais nodokļu dienests publicēja jaunāko FATCA noteikumu versiju, tika arī paziņots, ka tika panākti līgumi ar Franciju, Vāciju, Itāliju, Spāniju un Lielbritāniju par starpvaldību sadarbības shēmas FATCA ieviešanai izstrādi, kas ir nozīmīgs solis juridisku šķēršļu, kuri neļauj ārvalstu finanšu iestādēm ievērot noteikumus, pārvarēšanā.

Paziņojums neparedz izņēmumus, kas ļautu kādām jurisdikcijām neievērot FATCA, bet satur modeli informācijas apmaiņai (Modelis 1), kas balstās uz esošiem divpusējiem nodokļu līgumiem un atļauj ārvalstu finanšu iestādēm paziņot nepieciešamu informāciju savām valdībām, nevis Federālajam nodokļu dienestam .

Tiek cerēts, ka modelis kalpos par precedentu ASV sadarbībai ar citām valstīm, jo finanšu ministrijas pārstāvji turpina pārrunas ar ārvalstu valdībām par efektīvu FATCA izpildi no to valstu finanšu iestāžu puses.

Līgumi ar Šveici un Japānu patiesībā paredz arī otro sadarbības modeli, kuru izmantojot Šveices un Japānas finanšu iestādēm būs jāsniedz atskaites tieši FATCA ietvaros, līdz ar informācijas apmaiņu starp attiecīgām valdībām pēc pieprasījuma.

„FATCA ir svarīga daļa no ASV valdības mēģinājumiem uzlabot ar nodokli aplikšanas noteikumu ievērošanu. Starpvaldību sadarbības shēmas nodrošina otro FATCA ieviešanas modeli, kas ļauj risināt ar vietējo likumdošanu saistītas problēmas un mazināt slogu uz finanšu iestādēm,” teica Emilija Makmahone, ministra palīga nodokļu politikas jautājumos pienākumu izpildītāja. „Mēs priecājamies par Šveices un Japānas vēlmi stiprināt un uzlabot viņu sadarbību ar ASV izvairīšanās no nodokļiem apkarošanas jomā.”

Tajā pat laikā finanšu ministrija sadarbībā ar jurisdikcijām, kas piedalījās kopīga paziņojuma publicēšanā februārī, izstrādā līguma modeli, kas kalpos par pamatu divpusējiem līgumiem ar valstīm, kuras ir ieinteresētas pievienoties starpvaldību sadarbības shēmai, ko paredz Modelis 1, un plāno drīz pasludināt šo modeli.

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.