Francija ievieš nodokli dividendēm, lai veicinātu reinvestīcijas

2012. gada 29. jūnijs, 14:30 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: ES, Francija, Informācijas avots: Tax-News

Cenšoties pamudināt uzņēmumus reinvestēt to peļņu, nevis sadalīt to starp akcionāriem, Francijas valdība plāno šovasar ieviest jaunu nodokli dividendēm 3% apmērā.

Pēc valdības plāna, jauns nodoklis dividendēm būs ieturams pie izmaksas avota, uzņēmumiem veicot izmaksas saviem akcionāriem, un tas ļaus valstij saņemt ap 800 milj. EUR (1 mljrd. USD) gadā. Ir paredzēts, ka šogad nodokļa ieņēmumi sastādīs aptuveni 300 milj. EUR.

Koncerni, kas saņem dividendes no saviem meitas uzņēmumiem, būs atbrīvoti no jauna nodokļa, ja tiem pieder vairāk nekā 5% no kapitāla.

Valdība arī plāno palielināt finanšu operāciju nodokli, kas tika ieviests iepriekšēja Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī piecu gadu termiņa beigās, jo nav sagaidāms, ka ieņēmumi no šī nodokļa sasniegs sākotnēji paredzētos 1,1 mljrd. EUR.

Pēc sociālista Fransuā Olanda ievēlēšanas prezidenta amatā, kreisie, iegūstot absolūtu vairākumu Francijas Nacionālajā asamblejā klāt jau esošajam vairākumam Senātā, jau paziņoja detaļas par „milzīgu” nodokļu pasākumu virkni, kas ir domāta valsts budžeta stiprināšanai un pirmkārt būs attiecināma uz uzkrājumiem, īpašumu un cilvēkiem ar augstiem ienākumiem.

Papildus finanšu likumprojekts, par kuru ir paredzēta balsošana jūlijā, ietver arī simboliskākus pasākumus no prezidenta Olanda vēlēšanu kampaņas, tai skaitā ienākuma nodokļa 75% lielas likmes ieviešanu un ieceres par valsts solidāru īpašuma nodokļa (ISF) reformu.

Olanda plāni par ISF reformu ietver nodokļu skalas ar diapazonu no 0,55% līdz 1,8% atjaunošanu, kas bija spēkā pirms 2011. gadā veiktas iepriekšējas valdības reformas, un to piemēros īpašumiem, kas pārsniedz 1,3 milj. EUR. Pašlaik tīram ar nodokli apliekamam īpašumam virs 1,3 milj. EUR piemēro likmi 0,25%, bet tīriem ar nodokli apliekamiem aktīviem virs 3 milj. EUR likme ir 0,5%.

Neskatoties uz juridiskā un tehniskā rakstura problēmām, saistītām ar reformu, valdība plāno palielināt ISF no 2012. gada, to iespējams panākot ar izņēmuma īpašuma nodokļa maksājumu ieturēšanu no nodokļa maksātājiem, līdzīgi izņēmuma maksājumiem, ko Francijā 2011. gada beigās sāka piemērot cilvēkiem ar augstiem ienākumiem.

Lai pasargātu sevi no pretenzijām par to, ka 75% liela nodokļu likme nav progresīva un ir vienkārši „laupīšana”, tātad pretkonstitucionāla, jaunais prezidents plāno atgriezt tā saucamus „Rokāra griestus” (plafonnement Rocard), nosakot, ka ienākuma nodokļa, īpašuma nodokļa un sociālu iemaksu (vispārējas sociālas iemaksas un iemaksas sociāla parāda nomaksai) summa nedrīkst pārsniegt 85% no mājsaimniecības ienākumiem.

Jaunā valdība arī cītīgi gatavojas uzbrukumam Francijā esošiem ļoti dārgi izmaksājošiem nodokļu atvieglojumiem (niches fiscales), lai samazinātu deficītu. Saskaņā ar prezidenta velēšanu kampaņas programmu, valdība plāno uzlikt nodokļu atvieglojumiem limitu 10 000 EUR gadā apmērā, salīdzinot ar pašlaik esošajiem 18 000 EUR plus 4% no ienākumiem.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.