ABLV Bank veiksmīgi izvietojusi divas jaunas subordinēto obligāciju emisijas

2012. gada 28. jūnijs, 12:40 / Ieguldījumi

Beigusies parakstīšanās uz ABLV Bank, AS obligācijām, kuras tika emitētas bankas Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Ieguldītājiem tika piedāvātas EUR un USD valūtās nominētas subordinētās obligācijas ar 10 gadu dzēšanas termiņu.

Subordinētās obligācijas banka jau četras reizes ir emitējusi arī iepriekš. Tā kā bankas klienti izrāda paaugstinātu interesi par ieguldījumiem ar fiksētu ienākumu, tika nolemts veikt jaunas emisijas ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai.

ABLV Bank, AS valde apstiprināja divu notikušo emisiju galīgos rezultātus: desmitgadīgās subordinētās EUR obligācijas ABLV SUB EUR 250622 par summu 5 miljoni EUR (diskonta likme 4.5% bez kupona izmaksas) un desmitgadīgās USD obligācijas ABLV SUB USD 270622 par summu 20 miljoni USD (likme 4.5% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā).

Jauno emisiju obligācijas tika piedāvātas ABLV grupas klientiem un darbiniekiem, un rezultātā 90 no viņiem kļuva par obligāciju īpašniekiem.

Banka iesniegs pieteikumu biržai iekļaut emitētās obligācijas NASDAQ OMX Riga parāda vērtspapīru sarakstā un uzsāks to publisku kotēšanu, tiklīdz Biržas valde būs pieņēmusi lēmumu par obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū. Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū padarīs šos finanšu instrumentus likvīdākus un pieejamus arī ieguldījumu fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām un citiem profesionālajiem investoriem.

„Esam gandarīti par augsto obligāciju pieprasījumu. Jaunās obligāciju emisijas izdevās pilnībā izvietot divu nedēļu laikā. Tas liecina par klientu augsto uzticēšanos un lojalitāti mūsu bankai”, rezumē ABLV Bank izpilddirektors (CEO) Ernests Bernis.

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com