ABLV Bank piedāvās trīs jaunus obligāciju laidienus

Rīga, Latvija, 2012. gada 11. jūnijs, 17:00 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2012. gada 7. jūnijā pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Bank, AS Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 150 000 000 LVL apjomā vai šīs summas ekvivalentā EUR vai USD.

Tādejādi mēs turpinām pagājušā gada nogalē uzsāktās stratēģijas īstenošanu: emitēt obligācijas, kas veiksmīgi aizstātu ilgtermiņa depozītus. Ieguldījumi obligācijās ļauj klientiem saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt papildus darījumus — pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret vērtspapīru ķīlu, saglabājot pašu ieguldījumu un plānoto ienesīgumu. Pieprasījums pēc ABLV Bank emitētajām obligācijām pārsniedza piedāvājumu. Līdzīgi kā iepriekš, arī jaunās obligāciju sērijas tiks iekļautas regulētā tirgū — vērtspapīru biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Jau tuvākajā laikā Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta ietvaros veiksim vairākas obligāciju emisijas: divas obligāciju emisijas — 20 miljonu USD apmērā un 5 miljonu EUR apmērā tiks veiktas ar mērķi piesaistīt subordinēto kapitālu; to dzēšanas termiņš būs 10 gadi. Savukārt jūlijā ieguldītāji varēs pieteikties uz obligācijām 50 miljonu USD apmērā ar dzēšanas termiņu 2 gadi.

ABLV Bank, AS Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta ietvaros veikto pirmo trīs emisijas sēriju galvenie parametri būs šādi:

5 000 000 EUR obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei

Emisijas apjoms 5 000 000 EUR. Obligāciju skaits 50 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 EUR. Emisijas datums ir 2012. gada 25. jūnijs, bet dzēšanas datums — 2022. gada 25. jūnijs.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2012. gada 25. jūnija līdz 2017. gada 25. jūnijam diskonta likme: 4.5% ar aprēķinu 2 reizes gadā (bez kupona izmaksas);
  • no 2017. gada 26.jūnija līdz 2022.gada 25. jūnijam kupona likme: 6.0% ar aprēķinu 2 reizes gadā.

20 000 000 USD obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei

Emisijas apjoms 20 000 000 USD. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 USD. Emisijas datums ir 2012. gada 27. jūnijs, bet dzēšanas datums — 2022. gada 27. jūnijs.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2012. gada 27. jūnija līdz 2017. gada 27. jūnijam fiksēta likme: 4.5% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā;
  • no 2017. gada 28.jūnija līdz 2022.gada 27. jūnijam fiksēta likme: 6.0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

50 000 000 USD obligāciju emisija

Emisijas apjoms 50 000 000 USD. Obligāciju skaits 50 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir mainīga: LIBOR 6M + 1,20% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Emisijas datums ir 2012. gada 30. jūlijs, bet dzēšanas datums 2014. gada 30. jūlijs.

Galvenokārt obligācijas plānots piedāvāt bankas klientiem, bet tās varēs iegādāties arī ieguldījumu fondi, apdrošināšanas sabiedrības un citi profesionālie investori, it īpaši otrreizējā tirgū.

Šeit jūs varat iepazīties ar obligāciju emisiju noteikumiem:

Pamatprospektspdf, 3335 Kb

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com