ABLV Capital Markets, IBAS un ABLV Asset Management, IPAS ar peļņu pabeidz 2011.gadu

Rīga, Latvija, 2012. gada 16. aprīlis, 09:20 / Ieguldījumi

ABLV Bank meitas uzņēmumi, kas darbojas ieguldījumu sfērā — ABLV Capital Markets, IBAS, kas sniedz brokeru pakalpojumus un ABLV Asset Management, IPAS, kas pārvalda atvērtos ieguldījumu fondus, neraugoties uz to, ka 2011. gads finanšu tirgos bija visai sarežģīts un volatīls, gadu pabeiguši ar labiem rezultātiem.

  • ABLV Capital Markets, IBAS peļņa 2011.gadā bija 1,1 miljons latu (1,58 miljoni eiro). Salīdzinājumā ar 2010. gadu, peļņa augusi par 61%. 2010.gadā uzņēmuma peļņa bija 682 tūkstoši latu (970 tūkstoši eiro).
  • ABLV Asset Management, IPAS peļņa 2011.gadā bija 203 tūkstoši latu (289 tūkstoši eiro). Salīdzinājumā ar 2010.gadu, peļņa augusi par 28%. 2010. gadā uzņēmuma peļņa bija 158 tūkstoši latu (224 tūkstoši eiro).
  • ABLV Capital Markets, IBAS ieņēmumi no pamatdarbības 2011.gadā bija 2,26 miljoni latu (3,1 miljons eiro) — par 30% vairāk nekā 2010.gadā.
  • ABLV Asset Management, IPAS ieņēmumi no pamatdarbības 2011.gadā bija 587 tūkstoši latu (806 tūkstoši eiro) — par 9% vairāk nekā 2010.gadā.
  • ABLV Capital Markets, IBAS klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, uz 2011. gada beigām bija 253,6 miljoni latu (360,8 miljoni eiro). Gada laikā apjoms audzis par 9,3%.
  • Kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus ABLV Asset Management, IPAS pārvalda klientu uzdevumā, uz 2011. gada beigām bija 29,4 miljoni latu (41,8 miljoni eiro), no tiem:
  • 23,9 miljoni lati (34,12 miljoni eiro) bija klientu ieguldījumi ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītajos ieguldījumu fondos;
  • 5,4 miljoni lati (7,7 miljoni eiro) — klientu līdzekļu izvietošana individuālajās ieguldījumu programmās.

ABLV Capital Markets, IBAS tika dibināta pirms 6 gadiem ar mērķi klientu uzdevumā veikt visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu nozīmīgākajos fondu tirgos pasaulē. Sabiedrība aktīvi strādā šādos reģionos — ASV, Rietumeiropas, Austrumeiropas, NVS valstu, Āzijas, Dienvidamerikas attīstības valstu tirgos.

Kopš 2007. gada augusta ABLV Capital Markets, IBAS klientiem ir pieejama arī finansēšana pret vērtspapīru, kas glabājas ABLV Bank, AS finanšu instrumentu kontā, ķīlu. Kopš 2008. gada jūlija, ABLV Capital Markets, IBAS saviem klientiem piedāvā iespēju veikt darījumus ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem vadošajās ASV un Eiropas biržās, izmantojot elektroniskās tirdzniecības platformas.

2010. gadā uzņēmums ieviesa attālināto klienta darbavietu — elektronisko tirdzniecības sistēmu “Trader ABLV”, kas ļauj klientiem pašiem veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, izmantojot tirdzniecības platformu. No 2010. gada oktobra tika paplašinātas iespējas saņemt finansēšanu pret finanšu instrumentu ķīlu, palielinot finanšu instrumentu sarakstu un izsniedzamā finansējuma proporcijas. Uzņēmuma analītiķi pastāvīgi seko situācijai finanšu tirgos, sniedzot analītisku un informatīvu atbalstu klientiem.

2012. gada aprīlī ABLV Capital Markets, IBAS uzsāka piedāvāt klientiem jaunu pakalpojumu — dārgmetālu konta atvēršanu, apkalpošanu un tirdzniecības darījumus ar zeltu, platīnu, pallādiju un sudrabu, kā arī dārgmetālu uzglabāšanai ierakstu veidā kontā

Attīstot produktu klāstu, uzņēmums šogad plāno piedāvāt jaunu produktu — risku hedžēšanu, ko var izmantot kā instrumentu valūtas risku vai tirgus cenu svārstību riska segšanai.

Arī ABLV Asset Management, IPAS 2011.gads bija sestais darbības gads. Uzņēmuma pārvaldībā pašlaik darbojas trīs ieguldījumu fondi ar ieguldījumu valūtu ASV dolāri — obligāciju fonds “ABLV Emerging Markets USD Bond Fund”, kas iegulda līdzekļus attīstības valstu valsts parāda vērtspapīros; akciju fonds “ABLV Global USD ETF Fund”, kas iegulda līdzekļus biržās tirgotajos indeksos, un obligāciju fonds “ABLV High Yield CIS Bond Fond”, kas pārsvarā iegulda NVS valstu korporāciju un finanšu institūciju parāda vērtspapīros. Fondiem “ABLV Emerging Markets Bond Fund” un “ABLV Global ETF Fund” ir apakšfondi ieguldījumiem arī eiro valūtā — “ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund” un “ABLV Global EUR ETF Fund”. Savukārt aizvadītā gada nogalē tika izveidots korporatīvo obligāciju apakšfonds „ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund”, kura valūta ir Krievijas rubļi.

2011. gadā ABLV Asset Management, IPAS turpināja klientiem veidot individuālus ieguldījumu portfeļus, ieguldot naudas līdzekļus vairākās ieguldījumu programmās, lai apmierinātu dažādu līmeņu ieguldītāju prasības. Ieguldījumu programmas aptver ļoti plašu ģeogrāfisko izvietojumu un dažādus finanšu instrumentu veidus.

Abu uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs prognozē, ka 2012.gads finanšu tirgos būs pozitīvs un gada beigās var cerēt uz labiem rezultātiem. „Plānojam, ka palielināsies gan klientu skaits, gan viņu aktivitāte, tāpēc operāciju kopējais apjoms būs ievērojami lielāks. Saviem klientiem piedāvāsim vēl plašāku pieeju finanšu tirgiem un optimālu tarifu plānu”, perspektīvas iezīmē Leonīds Kiļs.

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com