Biržā NASDAQ OMX Riga iekļaus ABLV Bank obligācijas

Rīga, Latvija, 2012. gada 15. marts, 13:30 / Ieguldījumi

Rīgā, Latvijā, 2012. gada 15. martā. NASDAQ OMX Riga informē, ka no 2012.gada 19.marta NASDAQ OMX Baltijas biržu Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas ABLV Bank, AS obligācijas. Izlaižot trīs obligāciju emisijas EUR un USD valūtās, ABLV Bank, AS kopumā no investoriem piesaistīja 33,6 miljonus latu.

„Esam gandarīti, ka arvien vairāk uzņēmumu Baltijā novērtē obligāciju priekšrocības. No dažādiem investoriem - ieguldījumu un pensiju fondiem, finanšu institūcijām, bieži arī privātpersonām – iespējams piesaistīt ievērojamus līdzekļus. Līdz šim Baltijas uzņēmumu ar obligācijām piesaistītās summas svārstās diapazonā no 0,25 miljoniem līdz pat 35 miljoniem latu,” norāda Liene Dubava, NASDAQ OMX Baltijas biržu Emitentu pakalpojumu departamenta vadītāja.

„Iekļaujot mūsu emitētās obligācijas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā, mēs nodrošināsim mūsu ieguldītājiem papildus likviditāti un darījumu pārskatāmību. Uzskatām, ka obligācijas ir ieguldītājiem ērtāks investīciju instruments, nekā ilgtermiņa depozīts. Līdz ar to, arī turpmāk emitēsim obligācijas un piedāvāsim tās biržā. Tādējādi, ABLV Bank, AS emitētie vērtspapīri kļūst pieejami ne tikai mūsu klientiem, bet arī citiem ieguldītājiem,” atzīmē ABLV Bank, AS finanšu direktors Māris Kannenieks.

Par obligāciju emisiju

Uzņēmuma obligāciju iekļaušana biržā, to pārdošana gan vietējiem, gan starptautiskajiem investoriem ir viens no veidiem, kā kompānijas var piesaistīt kapitālu publiskajā vērtspapīru tirgū.

Obligāciju izlaišanu var salīdzināt ar aizņēmumu, tikai šajā gadījumā uzņēmums neaizņemas no bankas, bet no plaša investoru loka uz paša definētiem nosacījumiem - uzņēmums pats var noteikt uz kādu laiku aizņemsies līdzekļus, uz kādiem procentiem, pats nosaka aizņēmuma atmaksas struktūru. Turklāt, lai veiktu aizņēmumu vērtspapīru tirgū emitējot obligācijas nav nepieciešama ķīla.

Obligācijas var emitēt kā valsts un pašvaldības, tā arī privātas kompānijas. Lai veiktu obligāciju izlaišanu un iekļaušanu biržā NASDAQ OMX Riga:

  • Piesaistāmajam līdzekļu apjomam jābūt vismaz 200 000 eiro;
  • Obligāciju emisijai jābūt EUR, USD vai LVL valūtās, tā ir jāiegrāmato Latvijas Centrālajā depozitārijā;
  • Uzņēmumam jābūt divu gadu saimnieciskās darbības vēsturei;
  • Vismaz pēdējā gada finanšu pārskatam jābūt sagatavotam saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Par NASDAQ OMX

NASDAQ OMX Group, Inc. ir pasaulē lielākā biržu kompānija. Tās pakalpojumi - tirdzniecības iespējas investoriem, kotēšanās iespējas uzņēmumiem un biržu tehnoloģijas – tiek sniegti sešos kontinentos. NASDAQ OMX grupas biržās kotējas apmēram 3500 kompānijas; NASDAQ OMX grupa piedāvā dažādus kapitāla piesaistes risinājumus uzņēmumiem visā pasaulē, to skaitā tās organizētajā publiskajā vērtspapīru tirgū ASV, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ OMX First North un 144A PORTAL Market. Kompānija piedāvā tirdzniecības iespējas ar dažādiem aktīviem, to skaitā akcijām, derivatīviem, parāda vērtspapīriem, precēm, strukturētajiem produktiem un biržās tirgojamajiem fondiem (ETF). NASDAQ OMX grupas izstrādātās biržu tehnoloģijas nodrošina tirdzniecības, norēķinu un uzskaites pakalpojumus vairāk kā 70 biržās, norēķinu centros un centrālajos depozitārijos vairāk kā 50 valstīs. Apzīmējums NASDAQ OMX Nordic un NASDAQ OMX Baltic ietver sevī Helsinku, Kopenhāgenas, Stokholmas, Islandes, Rīgas, Tallinas un Viļņas fondu biržu kopējo piedāvājumu. Lai iegūtu plašāku informāciju par NASDAQ OMX grupu, apmeklējiet www.nasdaqomx.com

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com