ABLV Bank, AS 2011.gadu pabeidz ar 19,1 miljonu latu lielu peļņu

2012. gada 28. februāris, 12:00 / Bankas ziņas

Rīgā, Latvijā, 2012. gada 28. februārī. Sekojot izvēlētajai biznesa stratēģijai un īstenojot visus plānotos pasākumus, ABLV grupa 2011. gadā sasniedza ievērības cienīgu izaugsmi. To uzskatāmi parāda bankas auditētie finanšu rādītāji:

  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2011. gadā pirms uzkrājumu izveidošanas nedrošiem parādiem bija 71,4 miljoni latu, kas ir par 54,5% vairāk nekā 2010. gadā (46,2 miljoni latu).
  • Auditētā bankas peļņa par 2011.gadu bija 19,1 miljons latu.
  • 2011. gada laikā būtiski palielinājās noguldījumu apjoms bankā — par 28,4% līdz 1,6 miljardiem latu. ABLV Bank, AS pēc piesaistīto noguldījumu apjoma uz 2011. gada beigām ieņem pirmo vietu starp visām Latvijā strādājošajām komercbankām.
  • Bankas aktīvu apjoms 2011. gada 31. decembrī bija 1,8 miljardi latu; pēc aktīvu apjoma ABLV Bank, AS atrodas ceturtajā vietā starp Latvijā strādājošajām komercbankām.
  • Bankas kredītportfelis ir samazinājies līdz 470,6 miljoniem latu (2010. gada 31. decembrī tas bija 517,5 miljoni latu). 2011. gada 31. decembrī kredītportfelis veidoja 26,3% no visiem bankas aktīviem. Vienlaikus ir uzlabojusies kredītportfeļa kvalitāte: 2011.gadā tika izveidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem 17,1 miljona latu apmērā (2010.gadā — 28,9 miljoni latu).
  • Bankas kapitāls un rezerves — 90,2 miljoni latu (2010.gada 31.decembrī — 75,4 miljoni latu).
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2011. gada 31. decembrī bija 15,47%, bet likviditātes līmenis — 73,26%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE gada beigās bija 22,06%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA — 1,2%.

Aizvadītais gads bija bagāts ar svarīgiem notikumiem ABLV grupas attīstībā: bankas un pārējo grupas uzņēmumu nosaukumu maiņa un jaunā ABLV zīmola ieviešana, jaunas, ērtākas un drošākas internetbankas izstrāde, pirmā publisko obligāciju emisija.

Intensīvs darbs jaunu pakalpojumu ieviešanā un esošo pilnveidošanā 2011. gadā notika arī ABLV Bank meitas uzņēmumos, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus. Bankas meitas uzņēmums ABLV Asset Management, IPAS aizvadītā gada nogalē izveidoja jaunu korporatīvo obligāciju apakšfondu ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund. Tas ir pirmais finanšu instruments Krievijas rubļos, kas reģistrēts Baltijas valstu fondu biržās. Gan ABLV Asset Management, IPAS, gan ABLV Capital Markets, IBAS, 2011.gadu beidza ar operatīvo peļņu — attiecīgi 0,2 un 1,2 miljonu latu apmērā. Turpināja attīstību arī 2010. gadā dibinātā bankas meitas sabiedrība ABLV Private Equity Management, SIA, kura veido un pārvalda riska kapitāla investīciju fondus investīcijām perspektīvu Latvijas un ārvalstu uzņēmumu pamatkapitālā. Tās pārvaldītais tiešo investīciju fonds ABLV Private Equity Fund 2010, KS ir iegādājies biogāzes ražošanas, vadoša farmācijas un specializētas privātklīnikas uzņēmumu kapitāldaļas. 2011. gada beigās ABLV Private Equity Fund 2010, KS apmērs bija 10 miljoni eiro. Savukārt nekustamā īpašuma attīstīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumi — ABLV Transform uzņēmumu grupa īstenoja tādus liela mēroga nekustamā īpašuma projektus kā „Saules Rasa”, „Pine Breeze” un „Mārtiņa Nams 2”. Kopumā ABLV Transform grupas uzņēmumi 2011. gadā pārdeva 150 nekustamā īpašuma objektus par vairāk nekā 13 miljoniem latu.

Strauji attīstās arī trešais ABLV grupas darbības virziens — konsultācijas. Lielu popularitāti klientu vidū iemantojis ABLV Corporate Services, SIA sniegtais pakalpojums „Uzturēšanās atļauja Latvijā”, kā arī uzņēmuma piedāvātās juridiskās un nodokļu konsultācijas. Aizvadītajā gadā klientiem kļuva pieejami tādi jauni konsultāciju pakalpojumi kā holdinga struktūru izveidošana, trastu noformēšana, kā arī palīdzība nodokļu rezidences maiņā. Veiksmīgi darbojas arī ABLV Consulting Services, AS, palīdzot uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem un piesaistot jaunus klientus ABLV grupas mērķa tirgos.

2011. gadā banka nodibināja Luksemburgas akciju sabiedrību ABLV Luxembourg, S.A., kuras mērķis ir izpētīt Luksemburgas finanšu tirgu un veikt visus nepieciešamos sagatavošanas darbus bankas licences saņemšanai. Plānots, ka ABLV Bank, AS meitas banka Luksemburgā savu darbību uzsāks 2012. gada beigās un piedāvās klientiem privātbankas un investīciju pakalpojumus — ieguldījumu pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumus, kā arī citus bankas pakalpojumus.

Bankas valdes priekšsēdētājs un CEO Ernests Bernis uzskata, ka ir pamats optimistiskam skatījumam uz nākotni. „2011. gadam uzstādītie finanšu mērķi ir pārsniegti, un arī 2012. gada pirmie mēneši liecina, ka izaugsme turpinās. Plānojot 2012. gada darbību, mēs paredzam klientu aktivitātes pieaugumu vismaz 25% apmērā un esam pārliecināti, ka arī 2012. gadā ABLV grupa strādās ar peļņu. Turpināsim pakāpenisku koncerna un bankas darbības paplašināšanu. 2012. gadā radīsim apmēram 70 jaunas darba vietas, no tām aptuveni 60 — Latvijā. Līdzīgi kā iepriekš, arī 2012. gada galvenie uzdevumi būs nodrošināt koncerna un bankas izaugsmi un ienesīguma paaugstināšanu, turpinot attīstīt un uzlabot darbības risku pārvaldīšanas metodes.”

Ar pilnu auditēto 2011.gada pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem un SIA „Ernst & Young Baltic” atzinumu varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com