Kipra izslēgta no Krievijas „melnā saraksta”

2012. gada 24. februāris, 10:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Krievija, Kipra, Informācijas avots: Tax-News
Krievijas parlamenta zemākā palāta, Valsts Dome, ratificējusi izskatāmo protokolu pie vienošanās ar Kipru par dubultas nodokļa aplikšanas novēršanu, līdz ar to apstiprinot šīs valsts izņemšanu no Krievijas „melnā saraksta”.

2008. gadā Krievija iekļāva Kipru 54 valstu „melnajā sarakstā” ar pamatojumu, ka tā ir „teritorija, kas atsakās no sadarbības”. Melnais saraksts bija daļa no grozījumiem Krievijas nodokļu likumdošanā, kas ieviesa nodokļu atvieglojumus dividenžu, ko Krievijas uzņēmumi saņem no saviem ārvalstu meitas uzņēmumiem, atgriešanai, konkrēti izveidojot tā saucamu „melno sarakstu” ar valstīm un teritorijām, kurās esošie Krievijas meitas uzņēmumi nevar izmantot atvieglojumus.

Protokols, ar kuru bija grozīta vienošanās, tika parakstīts 2010. gada oktobrī un Kipra to ātri ratificēja, taču Krievijā ratifikācijas process ir beidzies tikai tagad.

Svarīgi, ka vienošanās paredz nodokļu informācijas apmaiņu starp divām valstīm saskaņā ar ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) tipveida vienošanos un dažus stiprinošus nosacījumus. Vienošanās ir piemērojama visiem attiecīgiem nodokļiem abās valstīs.

Nepieciešamas izmaiņas pārskatītajā vienošanās ietver sevī nosacījumus, ka no Kipras uzņēmumu pieauguma no kapitāla, gūta no tādu kompāniju, kurām vairāk nekā pusi no kapitāla veido nekustamie īpašumi Krievija, akciju pārdošanas, tiks ieturēts Krievijas ienākuma nodoklis pēc likmes 20%, kas būs uzsākts pēc četriem gadiem pēc protokola ratificēšanas. Ir paredzēts, ka vienošanās stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.