Lietuvā ievieš iepriekšēju cenu noteikšanas nolīgumus

2012. gada 15. februāris, 10:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Lietuva, Informācijas avots: PWC

2001. gada oktobrī Lietuvas Republikas finanšu ministrijas nodokļu administrācija apstiprināja noteikumus par pieteikumu iepriekšējiem saistošiem nolēmumiem un iepriekšējiem cenu noteikšanas nolīgumiem iesniegšanu: „Pieteikumu izskatīšana, lēmumu pieņemšana un grozīšana”.

Saskaņā ar Lietuvas 2010. gada 23. novembra nodokļu likumdošanas grozījumiem un augstākminētiem noteikumiem, no 2012. gada 1. janvāra nodokļu maksātājiem būs iespējams pieteikt Lietuvas nodokļu administrācijā iepriekšējus saistošus nolēmumus vai iepriekšējus cenu noteikšanas nolīgumus par nākotnes darījumiem.

Lietuvas nodokļu administrācija izsniegs lēmumus par nodokļu likumdošanas normu un cenu veidošanas principu piemērošanu nākotnes darījumiem iepriekšēju saistošu nolēmumu vai iepriekšēju cenu noteikšanas nolīgumu formā. Šādi lēmumi būs īpaši interesanti kompānijām, kas plāno jaunus darījumus, kuru aplikšana ar nodokli nav skaidri noteikta likumdošanā. Turklāt, iepriekšēji cenu noteikšanas nolīgumi būs īpaši interesanti starptautiskām kompānijām, kas plāno veikt svarīgus darījumus ar saistītām pusēm.

Iepriekšēju saistošu nolēmumu un iepriekšēju cenu noteikšanas nolīgumu ieviešana palīdzēs nodrošināt lielāku skaidrību un pārliecību par aplikšanu ar nodokļiem un cenu veidošanos darījuma plānošanas posmā.

Galvenie noteikumu principi

Apstiprinātie noteikumi nosaka pieteikumu iepriekšējiem saistošiem nolēmumiem vai iepriekšējiem cenu noteikšanas nolīgumiem iesniegšanas kārtību, subjektus, par kuriem var būt izsniegti iepriekšēji saistoši nolēmumi vai iepriekšēji cenu noteikšanas nolīgumi, pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņus, kā arī gadījumus, kad iepriekšēju saistošu nolēmumu vai iepriekšēju cenu noteikšanas nolīgumu darbība var tikt apturēta vai tajos var būt veiktas izmaiņas.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.