Izmaiņas depozītu un krājkontu cenrādī

2012. gada 30. janvāris, 12:02 / Ieguldījumi

Šī gada 1. februārī spēkā stāsies izmaiņas pakalpojuma cenrādī „Depozīti un krājkonti”.

Galvenās izmaiņas:

  • samazināta komisija par līdzekļu pārskaitīšanu no krājkonta bez iepriekšēja brīdinājuma līdz 0,5% (min.100 EUR);
  • mainītas depozītu un krājkontu procentu likmes;
  • pārskatītas minimālās summas depozītu noguldīšanai.

Ar pakalpojumu cenrāža jauno versiju jūs varat iepazīties šeit.

Papildu informāciju jūs varat saņemt pie sava privātbaņķiera, vai arī piezvanot uz Klienta līniju pa tālruni +371 6777 5555.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com