Vācija un Francija aicina ES pasteigties

2012. gada 27. janvāris, 12:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Eiropas Savienība, Vācija, Francija, Informācijas avots: AFP

Vācija un Francija mudina Eiropas Savienību paātrināt nodokļu harmonizācijas centienus, neskatoties uz Lielbritānijas un Īrijas pretošanos, un drīz izteiks priekšlikumus par savu uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju harmonizāciju.

Eiropas vadošās ekonomikas izteica savu aicinājumu dokumentā, kura nosaukums ir „Ceļi iziešanai no krīzes – Izaugsmes stiprināšana nekavējoties!”, kas būs apspiests ES samitos 30. janvārī un 1.‑2. martā.

Teksts satur virkni priekšlikumu iestigušas 27 valstu bloka ekonomikas atdzīvināšanai un pauž jaunus aicinājumus ieviest finanšu operāciju nodokli un kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.

ES institūcijām un valdībām „būtu jāpaātrina nodokļu harmonizācijas process, lai sekmētu izaugsmei, novērstu šķēršļus vienota tirgus funkcionēšanai un nepieļautu nodokļu pārkāpumus un nelabvēlīgas nodokļu prakses piemērošanu”, ir teikts dokumentā.

Berlīne un Parīze uzskata, ka ir jāpaātrina Eiropas Komisijas priekšlikumu par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, finanšu operāciju nodokli un enerģijas aplikšanu ar nodokli apspriešana.

„Lai sagatavotos plašākai nodokļu harmonizācijai, Francija un Vācija atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu par vienotu finanšu operāciju nodokļa sistēmu”, teikts dokumentā.

Tekstā ir minēts, ka divas valstis paziņos priekšlikumus savu uzņēmumu ienākuma nodokļu bāžu sinhronizācijai līdz februāra beigām. Lielbritānija, uz kuru pienākas trīs ceturtdaļas no ES finanšu pakalpojumu sektora, un Zviedrija pretojas finanšu operāciju nodokļa ieviešanai, baidoties, ka tas liks uzņēmumiem pamest Eiropu.

Īrija, kura apgalvo, ka tās zema 12,5% liela uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir ļoti svarīga valsts ekonomikai, un Slovākija iebilst pret kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.

Pagājušogad Francija un Vācija paziņoja, ka saskaņos savas uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 2013. gadā, bet pēdējā laikā parādījās zināma spriedze par finanšu operāciju nodokli.

Šī mēneša sākumā Francija atzīmēja, ka pati ieviesis savu finanšu operāciju nodokli, ja tai neizdosies pierunāt pievienoties pārējos Eiropas partnerus.

Taču Vācija vēlas, lai vienošanas tiktu panākta vismaz eirozonas 17 valstu starpā, kas nodrošinātu vienādu pieeju.

Līdz ar to ka bezdarbs eirozonā ir iestrēdzis 10% līmenī, Francijas un Vācijas dokuments arī aicina īstenot pasākumus, lai Eiropā vairāk cilvēku atgrieztos darbā.

ES valstu nacionālām nodarbinātības aģentūrām ir jācenšas „izteikt konkrētu piedāvājumu katrai nenodarbinātai personai” – piedāvātu darbu, stažēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanu „noteiktajā laika posmā”.

Valdībām arī jāatrod ceļi darbaspēka nodokļu sloga samazināšanai un darbinieku mobilitātes starp robežām paaugstināšanai.

Lai palīdzētu valstīm, kas saņem finanšu atbalstu, tādām kā Grieķija, Portugāle un Īrija, Parīze un Berlīne piedāvā izveidot „izaugsmes un konkurētspējas palielināšanas fondu” šādām valstīm vai tām, kas saskaras ar „nopietnām strukturālām problēmām”.

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.