ABLV Bank veiksmīgi izvietojusi pirmo publisko obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2011. gada 22. decembris, 10:55 / Ieguldījumi

Beigusies parakstīšanās uz ABLV Bank, AS obligāciju pirmo publisko piedāvājumu. Ieguldītājiem tika piedāvātas EUR un USD valūtās nominētas obligācijas ar 2 gadu dzēšanas termiņu.

Vienlaikus notika arī subordinēto obligāciju emisija EUR valūtā. Šo obligāciju dzēšanas termiņš ir 2021. gada 22.decembris. Subordinētās obligācijas banka veiksmīgi ir emitējusi arī iepriekš, piedāvājot tās ierobežotam klientu lokam. Tā kā bankas klienti izrāda lielu interesi par ieguldījumiem ar fiksētu ienākumu, tika nolemts veikt jaunas emisijas un turpmāk piedāvāt obligācijas arī regulētajā vērtspapīru tirgū. Ar šo obligāciju laidienu turpinās stratēģiskā lēmuma īstenošana: pakāpeniski aizvietot klientu ilgtermiņa depozītus ar bankas emitētām obligācijām.

ABLV Bank, AS valde apstiprināja visu trīs notikušo emisiju galīgos rezultātus un tie tika iegrāmatoti Latvijas Centrālajā depozitārijā: divgadīgās EUR obligācijas par summu 10 miljoni EUR (gada kupona likme EURIBOR 6M + 1,50%), divgadīgās USD obligācijas par summu 30 miljoni USD (gada kupona likme LIBOR 6M + 1,50%), subordinētās EUR obligācijas ar diskonta likmi 4,8% par summu 15 miljoni EUR pēc to nominālvērtības.

Obligācijas tika piedāvātas un pārdotas ABLV grupas klientiem. Sākotnējā izvietošanā piedalījās vairāk nekā 80 klienti. Nākamo triju mēnešu laikā ar šīm obligācijām varēs sākt veikt operācijas arī biržā. Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū padarīs šos finanšu instrumentus likvīdākus un pieejamus arī ieguldījumu fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām un citiem profesionālajiem investoriem. Banka plāno obligāciju emisijas regulāri veikt arī turpmāk.

ABLV Bankas valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis ir gandarīts par sasniegto rezultātu: „Šajā laikā, kad investoru noskaņojums svārstās starp lielu piesardzību un pesimismu, lielākajai daļai banku pasaulē parāda vērtspapīru tirgus ir slēgts. Tomēr mūsu obligāciju emisijas izdevās izvietot vairāk nekā veiksmīgi. Tas liecina par klientu uzticēšanos un pārliecību gan par mūsu banku, gan par Latvijas kā valsts perspektīvām”.

Visa informācija par veiktajām obligāciju emisijām – emisijas prospekts, sērijas un reģistrācijas numuri, likmes divgadīgajām obligācijām EUR un USD valūtās ir publicēta bankas mājas lapā.

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85.90% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst - ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Private Equity Management, SIA; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; ABLV Luxembourg, S.A.; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības - Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com