Palīdzēsim bērniem Ziemassvētkos!

2011. gada 12. decembris, 11:00 / Bankas ziņas

ABLV Bank sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation jau piekto gadu organizē Ziemassvētku labdarības akciju, kurā mēs aicinām bankas klientus ziedot bērniem. Aizvadītajā gadā mēs palīdzējām dzirdēt 18 bērniem.

Latvijā ik gadus piedzimst ap 20 bērnu, kuriem ir dzirdes problēmas. Lai šie bērni varētu augt, attīstīties un sazināties, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk sākt dzirdes aparātu lietošanu. Valsts bērniem nodrošina lineāros dzirdes aparātus, kādus citur Eiropā sen nelieto, jo tie nepilnvērtīgi nošķir skaņas un visi ienākošie trokšņi ir vienādā stiprumā. Bērniem no šiem aparātiem rodas galvassāpes un bailes no negaidīti skaļiem trokšņiem. Valodas uztveres problēmas traucē arī runas attīstībai. ABLV labdarības fonds palīdz iegādāties vājdzirdīgajiem bērniem digitālos dzirdes aparātus, kas diferencē ienākošās skaņas un slāpē fona trokšņus.

Kopš 2009./2010.gada Ziemassvētkiem sadarbībā ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, dzirdes aparāti piešķirti un uzstādīti jau 25 bērniem. Tagad dzird arī Kristīne, Artūrs, Nikoleta, Dārius, Evelīna, Raivis, Laura, Ralfs, Daniela, Paula, Mirdza, Ance, Jūlija, Māra, Amanda un citi bērni, sagādājot daudz vairāk prieka brīžu arī saviem vecākiem un draugiem!

Mēs šo bērnu un viņu vecāku vārdā sakām lielu paldies visiem ziedotājiem!

Paulas (3 gadi) vecāki: „Mēs gribam pateikt jums, ABLV Bank darbiniekiem un tās klientiem, milzīgu paldies par saziedoto naudiņu dzirdes aparātiem! Ieguvums pēc dzirdes aparātu saņemšanas ir liels un par katru vārdu, ko Paula izrunāja, mēs bijām neizsakāmi laimīgi.”

Lauras (3 gadi) mamma Sandra: „Milzīgs paldies no visas sirds par sagādātajiem dzirdes aparātiem! Tā bija neizmērojama dāvana tieši uz Lauras 3 gadu dzimšanas dienu! Nu ir lielas cerības iemācīties runāt, vieglāk iekļauties citu bērnu vidū. Laurai ļoti patīk darboties savā nodabā – zīmēt, līmēt. Tagad ar prieku viņa klausās mūziku un atdarina dzīvnieku balsis! Lai daudz svētības Jums visiem ik dienas!”

Ziemassvētku gaidīšanas un svinēšanas prieks ļauj mums apjaust un novērtēt tos dzīves brīnumus, ko saņemam par velti. Lai par to pateiktos, mēs vēlamies palīdzēt trūcīgiem bērniem ar īpašām vajadzībām izaugt par laimīgiem sabiedrības locekļiem.

Šajos Ziemassvētkos aicinām palīdzēt dzirdēt Violetai!

Violeta (7 gadi) ir aktīva un dzīvespriecīga meitene no trīs bērnu ģimenes, kas dzīvo Jelgavā. Violetai ļoti patīk zīmēt, dziedāt un dejot. Neskatoties uz to, meitenes attīstību un valodas apguvi kavē traucēta skaņu uztvere (abpusēja sensoneirāla smagas (IV) pakāpes vājdzirdība). Violeta ļoti cenšas mācīties, taču grūtības sagādā dzirdēt un saprast, ko saka skolotājs. Tāpat meitenei ir grūti uzturēties un sazināties ar saviem draugiem skolā un cilvēkiem sabiedriskā vietā, jo bez digitālā dzirdes aparāta ikdienas trokšņus un valodas skaņas viņa dzird vienādā stiprumā. Ja Violetai būtu digitālie dzirdes aparāti, tad viņai būtu daudz vieglāk uzturēties starp saviem vienaudžiem. Violetas ģimene ir trūcīga, bet divu digitālo dzirdes aparātu iegādei nepieciešami 1700 lati.

Šogad esam spēruši soli tālāk un aicinām jūs pievienoties vēl vienai labdarības programmai - Palīdzēsim izaugt Jakovam un viņa draugiem!

Mēs vēlamies Ziemassvētkos dāvāt iespēju baudīt vasaru un atpūsties bērnu nometnēs tiem bērniem, kuriem ikdienā ir pārāk maz priecīgu brīžu.

Kad Jašam bija tikai četri mēneši, pēc uzstājīga vecāku lūguma tika izmeklētas Jašas acis. Slēdziens bija šokējošs - totāla tīklenes atslāņošanās. Bērns pārcietis jau sešas operācijas, un šobrīd actiņas tīklene ir saglābta. Jašas perspektīvas redzēt pasauli ir optimistiskas un daudzsološas. Lai Jaša un viņa ģimene varētu atgūties no mokošā ārstēšanās procesa un skatīt dzīvi jaunās krāsās, viņš ar savu brālīti Vovačku (3 gadi) un mammu ļoti vēlas piedalīties Mārtiņa fonda organizētajā nometnē, lai iegūtu draugus, iemācītos jaunas saskarsmes iemaņas, piedalītos mūzikas terapijas nodarbībā, iemācītos peldēt un nostiprinātu savu imunitāti.

Bez Jakova nometnē piedalīties vēlas arī Ņikita (8 gadi) un Liāna (14 gadi), kuri slimo ar audzēju, Artūrs (12 gadi), kurš zaudējis redzi nelaimes gadījumā, kā arī citi bērni, kuri ir veseli, taču bez pietiekamiem līdzekļiem šādu nometņu apmaksai. Viena diena nometnē maksā vidēji 10 latus.

Katru gadu invaliditāte tiek noteikta ap 800 bērniem, kuriem ir nepieciešama ilgstoša rehabilitācija. Daudz bērnu dzīvo pastāvīgā trūkumā. Rīgas pilsētā vien ir vairāk nekā 8000 ģimeņu, kurām nepieciešama materiāla palīdzība, lai sagatavotu bērnu skolai. Liela nozīme bērna izaugsmei ir ārpusskolas aktivitātēm, draugiem un neformālai izglītībai. Vasaras nometnes ir lielisks veids, kā bērniem mācīties saskarsmi ar vienaudžiem, apgūt jaunas prasmes, iegūt patstāvību un atklāt talantus. Latvijā ir pietiekams skaits nometņu organizētāju, kas piedāvā interesantas un saturīgas programmas, taču dalības maksa bieži vien izslēdz iespēju bērnam tur nokļūt.

ABLV Bank un ABLV Charitable Foundation šogad pirmo reizi aicina jūs atbalstīt akciju „Palīdzi bērnam izaugt!” Par katriem ziedotajiem 10 latiem bērns varēs uzturēties vasaras nometnē vienu dienu.

Pateicībā par jūsu ziedojumu mēs katram jūsu ziedotajam latam pievienosim vēl vienu latu.

Ja arī jūs vēlaties sniegt savu atbalstu Violetai, Jakovam un citiem bērniem, aicinām pievienoties:

Nodibinājums „ABLV Charitable Foundation”
Reģ. Nr. 40008108111
Konts: LV75AIZK0001130082670
Kods: AIZKLV22
Maksājuma mērķis:

ziedojums/dāvinājums* labdarības akcijai „Palīdzēsim dzirdēt 2011”
vai
ziedojums/dāvinājums* labdarības akcijai „Palīdzēsim izaugt 2011”

* ja vēlaties saņemt Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētos nodokļus atvieglojumus, tad maksājuma mērķī rakstiet „ziedojums”. Ja nevēlaties tos saņemt, tad „dāvinājums”, atvieglojot fonda darbu atskaišu sagatavošanā valsts iestādēm.

ABLV Charitable Foundation 2006.gadā dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis gandrīz 200 projektus, piešķirot tiem finansējumu 1 000 000 EUR apmērā.