Kaimanu salās jauna sistēma muitas nodevām

2011. gada 22. novembris, 14:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Kaimanu salas, Informācijas avots: Global Tax News

Kaimanu salu Jūras pārvalde (Maritime Authority of the Cayman Islands – MACI) ievieš jaunu sistēmu tonnāžu gada nodevām un tā stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Tiecoties saglabāt konkurētspēju, MACI ir nopietni izpētījusi esošo tonnāžu gada nodevu sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot tās salīdzināšanai ar citām jurisdikcijām, kuras ir galvenās tās konkurentes.

MACI paziņoja, ka galvenais veiktās izmeklēšanas rezultāts būs ievērojami vienkāršota un diezgan konkurētspējīga sistēma, kura pirmo reizi MACI vēsturē paredzēs divus atšķirīgus variantus: viens tirdzniecības kuģiem un otrs – atpūtas jahtām, tai skaitā arī tām, kuras ir iesaistītas tirdzniecības operācijās.

MACI globālo operāciju direktors Kenriks Ebanks sacīja: ”Mēs jau sen esam sapratuši, ka ekonomiski darbības raksturs tirdzniecības kuģiem un jahtām ievērojami atšķiras, tādēļ ir diezgan loģiski ieviest divus dažādus režīmus.”

Jaunā sistēma paredzēs minimālo apmēru tonnāžas gada nodevai no tirdzniecības kuģiem, kas būs 1000 USD. Tā tiks piemērota kuģiem ar kopējo ietilpību līdz 2 500 tonnām. Kuģiem ar lielāku kopējo ietilpību būs fiksēta summa 1000 USD apmērā par pirmajām 2500 tonnām un 0,11 USD par katru nākamo tonnu virs minētās ietilpības.

Atpūtas jahtām, ieskaitot jahtām, kuras reģistrētas kā komerckuģi, fiksētā minimālā maksa būs 400 USD un tā tiks ieturēta no kuģiem ar kopējo ietilpību līdz 500 tonnām. Daudz lielākām jahtām maksa būs 600 USD par pirmajām 1000 tonnām, bet par ietilpību virs šī apjoma – 0,20 USD par tonnu.

MACI pauž pārliecību, ka jaunā sistēma būs izdevīga klientiem un tā nodrošinās Kaimanu salu pievilcību arī kā kuģu reģistrēšanas vietai.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.