G20 valstis stiprina sadarbību nodokļu jautājumos

2011. gada 22. novembris, 12:30 / Nozares ziņas

Novembrī notikušajā G20 sapulcē visas valdības atbalstīja daudzpusēju konvenciju ar mērķi daudz efektīvāk risināt problēmas saistībā ar izvairīšanos no nodokļiem.

Daudzpusējā Konvencija par administratīvo sadarbību nodokļu jautājumos paredz plaša spektra instrumentus starptautiskai sadarbībai nodokļu piemērošanas jomā. To vidū ir automātiska informācijas apmaiņa, daudzpusējas un vienlaicīgas nodokļu pārbaudes un starptautiskā palīdzība nodokļu iekasēšanā. Tai pat laikā Konvencija paredz ieviest pasākumus konfidenciālās apmaiņas informācijas aizsardzībai.

„Šodien mēs esam spērušu uz priekšu nozīmīgu soli pasaules nodokļu sadarbības veicināšanā. OECD tiecas turpināt sadarbību ar G20 un citām valstīm, lai panāktu maksimālu efektu no šī spēcīgā, daudzpusējā instrumenta izmantošanas. Kopējs darbs nodokļu piemērošanā un normatīvo dokumentu nodrošināšanā ir galvenais uzdevums visām valstīm un to iedzīvotājiem,” sacīja OECD ģenerālsekretārs Anhels Guria G20.

2009. gadā G20 aicināja rīkoties, lai „attīstības valstīm būtu daudz vienkāršāk nodrošināt sadarbības priekšrocības jaunā nodokļu vidē, ieskaitot daudzpusēju informācijas apmaiņu.” Atbildot uz to, OECD un Eiropas Padome izstrādāja Protokolu ar labojumiem Daudzpusējā konvencijā ar mērķi pielāgot to starptautiskajiem standartiem informācijas apmaiņā un atvērt ceļu tām valstīm, kuras neiekļaujas ne OECD, ne Eiropas Padomē.

Šis instruments nostiprina starptautisko sadarbību cīņā pret izvairīšanos no nodokļiem gan no fizisko, gan no juridisko personu puses. Tas papildina citas iniciatīvas, tādas kā Starptautiskais forums caurspīdīguma un informācijas apmaiņas jautājumos nodokļu piemērošanas sfērā. Šo forumu atbalsta OECD, kurā jau ir vairāk kā 105 valstis un kuras piedalās dažādu ekspertu vērtējumu sagatavošanā.

„Tagad, kad G20 valstis ir parādījušas piemēru, mēs sagaidām, ka arī citas valstis parakstīs Konvenciju,” paziņoja OECD Nodokļu politikas un administrēšanas centra direktors Džefrijs Ouens. Viņš piebilda:„Līdz ar dalībnieku skaita pieaugumu, pieaug arī Konvencijas efektivitāte. Tuvākajos mēnešos mēs strādāsim ar attīstības valstīm, lai tās varētu pēc iespējas ātrāk parakstīt Konvenciju.”

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.