ABLV Bank obligāciju pirmais publiskais piedāvājums

2011. gada 7. novembris, 17:30 / Bankas ziņas

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2011.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Bank, AS parāda vērtspapīru pamatprospektu, nosakot, ka šī pamatprospekta ietvaros ABLV Bank, AS ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 140 000 000 LVL apjomā vai šīs summas ekvivalentā EUR vai USD.

Publiskā emisija tiek veikta tādēļ, ka klientiem ir liels pieprasījums pēc ieguldījumu produktiem, kā to parādīja iepriekšējās, privāti izvietotās bankas obligāciju emisijas.

Emisijas stratēģiskais mērķis ir aizstāt ilgtermiņa depozītus ar klientu ieguldījumiem obligācijās, kas ļauj klientiem saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem. Atšķirībā no depozītiem, ar obligācijām klientiem ir plašākas iespējas veikt dažādus darījumus - pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret to ķīlu.

Pamatprospekta ietvaros tiks veiktas vairākas obligāciju emisijas. Pirmās būs trīs emisijas: parasto obligāciju emisija ASV dolāros – 30 miljonu USD apmērā un divas emisijas eiro – viena parasto obligāciju emisija 20 miljonu EUR apmērā un viena subordinēto obligāciju emisija 15 miljonu EUR apmērā.

20 000 000 EUR parasto obligāciju emisija

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir mainīga: EURIBOR 6M + 1,5%. Emisijas datums ir 2011. gada 20. decembris, bet dzēšanas datums – 2013. gada 20. decembris.

30 000 000 USD parasto obligāciju emisija

Emisijas apjoms 30 000 000 USD. Obligāciju skaits 30 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir mainīga: LIBOR 6M + 1,5%. Emisijas datums ir 2011. gada 21. decembris, bet dzēšanas datums – 2013. gada 21. decembris.

15 000 000 EUR subordinēto obligāciju emisija

Emisijas apjoms 15 000 000 EUR. Obligāciju skaits 150 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 EUR. Emisijas datums ir 2011. gada 22. decembris, bet dzēšanas datums – 2021. gada 22. decembris.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2011. gada 22. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim diskonta likme: 4.8% ar aprēķinu 2 reizes gadā (bez kupona izmaksas);
  • no 2016. gada 23.decembra līdz 2021.gada 22. decembrim kupona likme: 8.0% ar aprēķinu 2 reizes gadā.

Parakstīšanās uz obligācijām notiks no 2011. gada 11. novembra līdz 2011. gada 12. decembrim. Pamatā obligācijas plānots izplatīt bankas klientu vidū, bet tās varēs iegādāties arī ieguldījumu fondi, apdrošināšanas sabiedrības un citi profesionālie investori.

Šeit jūs varat iepazīties ar obligāciju emisiju noteikumiem:

Pamatprospekts
Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN EUR 201213 piedāvājuma galīgie noteikumi
Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 211213 piedāvājuma galīgie noteikumi
Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 221221 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi

ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85.90% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com