Finanšu operāciju nodokļa plāni Lielbritānijā

2011. gada 28. oktobris, 10:30 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Lielbritānija, ES, Informācijas avots: telegraph.co.uk

Kā pastāstījis britu pārstāvis Eiropas Parlamentā, grupa Eiropas politiķu izstrādā plānu nodokļa ieviešanai finanšu operācijām, no kura Lielbritānija nevarēs izvairīties ar savām veto tiesībām.

Eiropas Parlamenta locekle un Eiropas Komisijas pārstāve ekonomikas un monetārajos jautājumos doktore Keina Suinberna Mančestrā paziņoja regulējošo iestāžu darbinieku grupai, ka Lielbritānija velti ir „atslābinājusies”, paļaujoties uz savām veto tiesībām uz nodokli, kas izraisījis lielus strīdus.

Viņa pastāstīja, ka grupa, kuru vada Eiropas komisārs nodokļu jautājumos Aļģirds Šemets, jau sākusi dabu par nodokļa ieviešanu finanšu operācijām kā nodokli par pievienoto vērtību – tāds nodoklis var tikt ieviests bez ratifikācijas, balsošanas rezultātā un tādējādi Lielbritānija nevarēs izmanto savas veto tiesības.

Pēc Eiropas noteikumiem, jaunos nodokļus ir vienbalsīgi jāatbalsta visām dalībvalstīm, bet nodoklis pievienotai vērtībai var tik ieviests vienkārši ar vairākuma atbalstu.

Suinberna savas piezīmes izteica slēgtās brokastīs Konservatīvās partijas konferencē, kurās piedalījās arī pārstāvji no Finanšu pakalpojumu pārvaldes un Finanšu atskaišu padomes.

Organizācijas Open Europe pārstāvis Mats Persons laikrakstam The Telegraph pastāstīja: „Jebkurš mēģinājums apiet britu veto un aplinkus pieņemt nodokli finanšu operācijām būs katastrofa Lielbritānijai un Londonai. Maz ticams, ka šāds aplinkus gājiens nostrādās, bet Lielbritānijas valdībai ir jābūt absolūti pārliecinātai par šāda soļa neizbēgamību”.

Vēl nesen Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu paziņoja, ka nodoklis finanšu operācijām vispirms tiks piedāvāts likuma formā, lai „finanšu sektors varētu atdot savu parādu sabiedrībai”.

Šo iniciatīvu kritizēja, nosaucot to par „nodokli Londonai kā biznesa centram”, kurā atrodas gandrīz 80% no visiem Eiropas finanšu pakalpojumiem.

Ņemot vērā to, ka Eiropā visām nodokļu izmaiņām ir jāsaņem vienbalsīga piekrišana, Lielbritānijas valdība nekavējoties paziņoja par savām veto tiesībām, lai pretotos šāda nodokļa ieviešanai gadījumā ja šāds nodoklis netiks ieviests visur.

Savā ziņojumā „par situāciju valstī” Barozu atzīmēja, ka ienākumi no šāda nodokļa var pārsniegt 55 miljardus EUR (45 miljardi sterliņu mārciņu) gadā. Viņš paziņoja: „Pēdējo trīs gadu laikā ES valstis sniegušas palīdzību un garantijas finanšu sektoram par 4,6 triljoniem EUR. Tas ir taisnīguma nodrošināšanas jautājums. Jā mūsu zemnieki, strādnieki, visi ekonomikas sektori – no ražošanas līdz zemkopībai un pakalpojumu sektoram – maksā savu ieguldījumu sabiedrībai, tad arī banku sektoram tas ir jādara”.

Eiropas nodoklis paredz iekasēt 0,1% no darījumiem ar akcijām un obligācijām, un 0,01% - no darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem sākot ar 2014. gada janvāri.

Britu ražošanas konfederācijas ģenerāldirektora vietnieks, doktors Neils Bentlī sacīja, ka šāda nodokļa ieviešana „nav pilnīgi vietā” šādā ekonomiskās nenoteiktības periodā.

Suinberna paziņoja regulējošo institūciju pārstāvjiem, ka neskatoties uz sadarbības uzlabošanos starp Lielbritāniju un Eiropas valdībām, joprojām pastāv „konstruktīva dialoga” nepieciešamība jautājumos par finanšu regulēšanu.

Viņa atzīmējas, ka „tikai daži eiropieši uzskata Londonas darbības finanšu regulēšanas jomā par pareizām”.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.