Pieaug Bermudās reģistrēto apdrošināšanas uzņēmumu skaits

2011. gada 7. oktobris, 15:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Bermudu salas, Informācijas avots: tax-news.com

Arvien palielinās Bermudu salās reģistrēto apdrošināšanas uzņēmumu skaits, ko veicina speciālo mērķu apdrošināšanas uzņēmumu skaita pieaugums.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kurus publicējusi Bermudu salu finanšu regulēšanas iestāde (Bermuda Monetary Authority – BMA), šī gada septiņu mēnešu laikā Bermudās reģistrēts jau 31 apdrošināšanas uzņēmums, kas ir 30% pieaugums, salīdzinot ar analoģisku periodu pagājušajā gadā. Turklāt, 2010. gadā kopumā tika reģistrēti 36 uzņēmumi.

BMA izpilddirektors Džeremijs Koks atzīmēja, ka reģistrāciju skaita pieaugums šajā gadā ir uzmundrinoša zīme, jo vienā nozarē ir novērojams skaidri izteikts reģistrēto uzņēmumu pieaugums. Koks paskaidroja: „Vislielāko pieaugumu mēs redzam speciālo mērķu sabiedrību sektorā (Special Purpose Insurers – SPI). Šogad jau reģistrēti 12 jauni SPI uzņēmumi, lai gan visa 2010. gada laikā to bija tikai 8”.

Kā paskaidroja BMA direktors apdrošināšanas, licencēšanas un pilnvaru izsniegšanas jautājumos Šelbijs Veldons, lielākā daļa no SPI – apdrošināšanas sabiedrības, kuras veic konkrētas darbības konkrētā periodā – tikušas veidotas saistībā ar 2011. gada pirmajā pusē novēroto pasaules katastrofu skaita straujo pieaugumu.

Pēc Koksa vārdiem, 2009. gadā veiktās izmaiņas valsts normatīvajos dokumentos ir novedušas pie reģistrēto uzņēmumu skaita pieauguma, kas ir sekas tirgus ieinteresētībai par šādām struktūrām. Koks vēl piebilda: „Piemēram, ļoti iepriecina tas, ka California Earthquake Authority (CEA) – pus valstiska Kalifornijas štata organizācija, kura nodarbojas ar apdrošināšanu pret zemestrīcēm – valdība apstiprināja katastrofu obligāciju emisiju par 150 miljoniem USD kopā ar Bermudu uzņēmumu SPI Embarcadero Re. Tas, ka CEA savu obligāciju emisijai izvēlējusies Bermudu pārapdrošinātāju, ir atkāpšanās no šī uzņēmuma ierastās prakses un pozitīvs signāls, kas liecina par kontroles augsto kvalitāti, kuru nodrošina Bermudas”.

Koks vēl atzīmēja nesen Eiropas apdrošināšanas un nevalstiskās pensijas nodrošināšanas dienesta publicēto ziņojumu, kurā teikts, ka Bermudās esošais režīms attiecībā pret komerciālajiem apdrošinātājiem atbilst Solvency II direktīvas kritērijiem, lai arī vēl ir palikuši daži neatrisināti jautājumi. Koks to nosauca par „pozitīvu signālu BMA centieniem nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu kontroli, ievērojot esošos riskus”, kā arī piebilda, ka atbilstība Solvency II kritērijiem ir „Bermudu salu nozīmīgs solis pareizajā virzienā”. Viņš paziņoja, ka „mēs turpināsim darbu, lai izmaiņas regulēšanas jomā palielinātu Bermudu salu normatīvo dokumentu efektivitāti un tai pat laikā tie atbilstu starptautiskajiem standartiem”.

Vēl Veldons piebilda, ka šobrīd notiekošā apdrošināšanas uzņēmumu reģistrācija liecina par jauna biznesa attīstību kaptīvās un komercapdrošināšanas jomā Bermudu salu tirgū: „Salīdzinot ar 2010. gadu, pieaugušas Bermudās reģistrēto apdrošinātāju kategorijas 3 un 3A. Līdz 2011. gada jūlija beigām bija reģistrētas jau piecas šo kategoriju pārstāves. Visa iepriekšējā gada laikā tika reģistrēti tikai četri uzņēmumi kategorijā 3 un divi – kategorijā 3A”.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.