Dalās viedokļi par īpašuma nodokli Austrijā

2011. gada 22. septembris, 11:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Austrija, Informācijas avots: tax-news.com

Pēc Austrijas kanclera Vernera Faimana paziņojuma saistībā ar nodokļu piemērošanu bagātākajiem valsts iedzīvotājiem, finanšu ministre Marija Fektere paudusi skaļu protestu pret īpašuma nodokļa ieviešanu Austrijā.

Atbildot ar noraidījumu uz vairākkārtīgiem pieprasījumiem ieviest šādu nodokli, Fektere noradīja, ka valstī ar nodokli jau tiek aplikti visi ienākumi no kapitāla, piemērojot nodokļus noguldījumiem, vērtspapīriem un uzņēmumu pamatkapitālam.

Ministre atzīmēja, ka viņai būtu „interesanti uzzināt”, ko vēl varētu un vajadzētu aplikt ar nodokļiem, ja netiktu ieviests personīgā īpašuma nodoklis. Noraidot šādu ideju, finanšu ministre Fektere paziņoja, ka tā būtu nopietna iejaukšanās austriešu personīgajā dzīvē.

Fektere arī brīdina, ka esošā nekustamā īpašuma nodokļa palielināšana vienkārši palielinās mājokļa celtniecības vērtību un izveidos papildus slieksni austriešu mājokļu celtniecības uzņēmumiem.

Apstiprinot tiekšanos pēc taisnīgu un godīgu nosacījumu nodrošināšanu, kanclers Verners Faimans jau vairākkārtīgi ir ziņojis par saviem nodomiem ieviest Austrijā īpašuma nodokli īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz 1 miljonu EUR.

Faimans noraida opozīcijas pārmetumus par to, ka piedāvātais miljonāru īpašuma nodoklis varētu skart vidējo klasi un uzstāj, ka šie plāni neskars ienākuma nodokļa maksātājus. Piemēram, fiziskām personām, kuras mantojušas nelielu uzņēmumu, šis nodoklis nebūs jāmaksā. Viņš arī piebilda, ka arī šobrīd valdība grasās rūpīgi izvērtēt visas ar šī nodokļa saistītās detaļas.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.